Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2001

Finaste internationella priset till Alzheimerforskare vid Sahlgrenska akademin

Docent Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har tilldelats Alois-Alzheimer-Award 2001.Priset är en belöning för en fin insats inom Alzheimerforskningen. 20 000 US dollar delas ut av psykiatriska fakulteten i München, fakulteten därpsykiatern Alois Alzheimer verkade.

Psykiatriska fakulteten i München har instiftat priset som delas ut till en person om året sedan 1995. Detta är andra gången en svensk forskare har fått priset, 1998 gick det till professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutet.
– Det är en stor ära för svensk Alzheimerforskning. Att en svensk för andra gången får detta pris visar vilken framskjuten position forskningen i Sverige och vid Göteborgs universitet har, säger professor emeritus
Carl-Gerhard Gottfries som sitter med i juryn för prisets utdelande.

Det är också andra gången på kort tid som en forskare vid Sahlgrenska akademin blir uppmärksammad internationellt för sin forskning kring Alzheimers sjukdom. I höst har också professor Ingmar Skoog fått forskningspengar från USA, the Zenit Fellows Award.

Kaj Blennow har utvecklat metoder för att studera förändringar i vätskan som omger hjärnan. De proteiner som finns i vätskan studeras för att ställa diagnosen Alzheimer mycket tidigt, redan innan patienten börjar bli dement
utan bara är lätt glömsk. På så vis kan man påbörja tidig behandling. Man kan också genom detta prov studera sjukdomens patologi, vad det är för störningar som äger rum i hjärnan och vad sjukdomen beror på. Provet tas
genom en så kallad lumbalpunktion där man tappar ut spinalvätska. Denna forskning är särskilt utvecklad i Sverige.

Kaj Blennow kommer att bjudas in till psykiatriska kliniken i München i februari för att motta priset vid en ceremoni i biblioteket till den institution där Alois Alzheimer och psykiatern Kraepelin verkade. Där kommer Blennow att hålla en föreläsning om sina fynd inför tillresta forskare.

För mer information kontakta:
Kaj Blennow, överläkare i klinisk neurokemi
tel 031-343 17 91, alt 031-342 30 54, mobil 070-49 72 730
e-post kaj.blennow@neuro.gu.se. För digitalt foto kontakta Carina Elmäng, tel 031-773 35 77, e-post carina.elmang

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera