Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2001

Arbetsrelaterad nack-skuldersmärta hos kvinnor :träning hjälper på kort sikt

Träningsprogram har god smärtlindrande effekt, åtminstone på kort sikt, vid arbetsrelaterad nack-skuldersmärta hos kvinnor. Det visar sjukgymnasten Kerstin Waling i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 7 december.

Tre olika träningsprogram (styrketräning, muskeluthållighetsträning och koordinationsträning) visade sig ha lika god smärtlindrande effekt efter 10 veckors träning hos kvinnor med arbetsrelaterad nack-skuldersmärta. Vid en uppföljning, åtta månader efter avslutad träning, fanns emellertid inga skillnader i smärtupplevelse mellan dem som deltagit i träning och en kontrollgrupp som inte hade tränat. Vid en treårsuppföljning fanns inga skillnader mellan kvinnorna i träningsgrupperna och dem som inte hade tränat avseende smärta, sjukskrivning eller sjukvårdsutnyttjande. Nästan hälften av kvinnorna hade fortfarande besvär från nacke och skuldror. De flesta var kvar i samma arbete som tidigare. Tio procent hade bytt arbete på grund av besvären, vilket pekar på att förbättringar av arbetsmiljön inte kan ersättas av insatser på individnivå, t.ex. träning.

Hos en mindre grupp av kvinnorna togs ett prov från kappmuskeln (trapezius), som visade att antalet tunna blodkärl (kapillärer) runt muskelfibrerna var lägre hos de kvinnor som uppgav högre grad av smärta. Det kan tyda på att en försämrad blodförsörjning är en av mekanismerna bakom muskelsmärta vid arbetsrelaterade nack-skulderbesvär.

Nackmuskelsmärtan hos kvinnor med arbetsrelaterade besvär visade sig vara mycket varierande i sin intensitet över en tidsperiod på 10 veckor. Smärttrösklarna i trapeziusmuskeln varierade lika mycket hos kvinnor utan nackskuldermyalgi som hos dem med myalgi. Smärtans stora variation gör att upprepade mätningar är nödvändiga när behandlingars effekt på smärta ska utvärderas.

Kerstin Waling är sjukgymnast och universitetsadjunkt. E-post: kerstin.waling@envmed.umu.se

Avhandlingen har titeln “Pain in women with work-related trapezius myalgia – intervention effects and variability”. Svensk titel: “Smärta hos kvinnor med arbetsrelaterad nack-skulder myalgi – interventionseffekter och variabilitet”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Birgitta Öberg, Hälsouniversitetet, Linköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera