Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2001

Ökad förbränning minskar koldioxidutsläpp

Med en ny, hittills förbisedd, teknik skulle utsläppen av koldioxid kunna minskas drastiskt. Bioenergianläggningar där man fångar in koldioxiden från förbränningsgaserna skulle till och med göra det möjligt att minska mängden koldioxid i atmosfären. Den visar ny, uppmärksammad forskning på KTH.

Idén att fånga in koldioxid och lagra den i berggrunden är i sig inte ny. Under senare år har den fått mycket uppmärksamhet i arbetet med att få bukt med de tilltagande problemen med växthuseffekten. Men hittills har resonemangen handlat om förbränning av fossila bränslen. Kenneth Möllersten, Jinyue Yan och Mats Westermark, forskare på KTH, har studerat samma teknik men tillämpat den på biobränslen.
– Om man spekulerar i ett scenario där man skulle använda mycket biobränsle och fånga in koldioxiden vid förbränningen skulle det kunna få mycket positiva effekter, säger Kenneth Möllersten.

Tekniker för att snabbt reducera utsläppen av växthusgaser blir allt viktigare och KTH-forskarnas tankar är uppenbarligen intressanta. Deras resultat har väckt intresse hos flera forskare från olika länder, vilket lett till ett samarbete som bland annat resulterat i en artikel i den ansedda vetenskapstidskriften Science i slutet av oktober..
Användningen av biobränsle kombinerat med metoder för att koncentrera koldioxid från förbränningsgaserna och lagra dessa i geologiska formationer, skulle enligt de beräkningar forskarna gjort kunna minska koldioxidutsläppen med 500 miljarder ton under det kommande seklet. Det motsvarar mer än 35 % av de totala utsläppen. Under förutsättning att mängden fossila bränslen samtidigt är låg skulle det rentav kunna ge en nettominskning av koldioxid i atmosfären före slutet av seklet.

Det har visat sig att mycket få tidigare räknat med möjligheten att kombinera användningen av biobränsle och koldioxidinfångning. Alternativet saknas till exempel helt i IPCCs (Intergovernmental Panel on Climate Change) omfattande koldioxidscenarier, enligt Kenneth Möllersten och Jinyue Yan. Förklaringen till detta anar de i att biobränslen har en miljövänlig stämpel på sig och att de som arbetat med frågorna därför kanske haft inställningen att biobränslen inte behöver bli miljövänligare.
Den nu aktuella forskningen på KTH om bioenergi med koldioxidinfångning har öppnat en ny dimension inom utvecklingen av tekniker för att minska koldioxidutsläppen.

För svensk del är tekniken särskilt intressant eftersom Sverige i princip saknar stora punktutsläpp från förbränning av fossila bränslen där koldioxid skulle kunna fångas in. Svenska massabruk släpper dock årligen ut stora mängder koldioxid från biomassa, som i kombination med infångningsteknik representerar en rejäl reduktionspotential.

För vidare information:
kontakta Magnus Myrén Informationsenheten,
tel 08-790 70 57
eller forskarna direkt:

Kenneth Möllersten, Institutionen för Kemiteknik/Energiprocesser,
Telefon: 08 – 790 6551, Fax: 08 – 723 0858, e-post: kenneth@ket.kth.se
Jinyue Yan, Institutionen för Kemiteknik/Energiprocesser, Telefon: 08 – 790 6528, Fax: 08 – 723 0858, e-post: yanjy@ket.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera