Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2001

Nya rön om järnbrist hos spädbarn

Järnbristanemi (blodbrist orsakad av järnbrist) är ett globalt folkhälsoproblem, som drabbar ca 50% av alla småbarn i U-länder och 12% i I-länder. Det växande spädbarnet har ett stort järnbehov och järnbrist kan ge försämrad utveckling av hjärnan och nervsystemet.

Bröstmjölk är av många anledningar viktigt för ett spädbarn under hela det första levnadsåret, men eftersom bröstmjölk innehåller mycket lite järn rekommenderar bl.a. WHO att barn som ammas längre än 4-6 månader bör få extra tillskott, t.ex. i form av järndroppar. Detta rekommenderas bl.a. i Danmark men inte i Sverige. Eftersom effekterna av en sådan rekommendation inte tidigare studerats, har Domellöf undersökt 263 friska, fullgångna, ammande spädbarn (121 i Sverige, 142 i Honduras) som från åldern 4 eller 6 månader fick järndroppar, alternativt verkningslösa s.k. placebodroppar. Barnen följdes till 9 månaders ålder.

Det visade sig att risken för svenska barn att få järnbristanemi var mindre än 3%, vilket tyder på att svenska barns järnbehov är mindre än man tidigare trott. Dessutom noterades en något sämre längdtillväxt hos de svenska barn som fått järndroppar. Behandlingen kan därför inte rekommenderas till friska, fullgångna svenska barn. I Honduras däremot fick 29% av de obehandlade barnen järnbristanemi och järndropparna hade där en viktig förebyggande effekt.

Ett oväntat fynd var att risken att utveckla järnbristanemi var 10 gånger större för pojkar än för flickor. Ytterligare studier får avgöra om det skall föranleda skilda kostrekommendationer för pojkar och flickor under spädbarnsåret.

Slutligen framgick att den nedre normalgränsen för hemoglobin i blodet (“blodvärdet”) vid 9 månaders ålder kan sänkas från 110 till 100 g/L, vilket har stor betydelse för diagnostiken av järnbristanemi.

Magnus Domellöf arbetar som barnläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han kan nås på:
Tel. 090 – 785 21 28
fax 090 – 12 37 28
E-post: magnus.domellof@pediatri.umu.se

Fredagen den 30 november försvarar Magnus Domellöf, institutionen för klinisk vetenskap, Pediatrik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Iron requirements of term, breast-fed infants: A study in Sweden and Honduras. Svensk titel: Järnbehov hos fullgångna, ammande spädbarn: En studie i Sverige och Honduras.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Peter Aggett, University of Lancashire, England.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera