Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2001

Nya modeller analyserar och mäter sårbarheten i logistikkanalerna

Inom fordonsindustrin, liksom många andra branscher, är sårbarenhet i företagets logistikkanal (dvs dess anskaffning och distribution av varor) något man gör sitt yttersta för att minimera. I en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 23 november, har Göran Svensson utvecklat två modeller som analyserar och mäter sårbarheten i logistikkanaler inom fordonsindustrin.


Mellan ett företags aktiviteter i logistikkanaler finns det tidsmässiga och funktionella beroenden. Beroenden mellan företag ger upphov till en högre eller lägre grad av sårbarhet. Sårbarhet byggs upp av två grundkomponenter: störning och negativ konsekvens av störning.

Den modell Göran Svensson tagit fram som analyserar sårbarheten innehåller tre dimensioner: störningskälla, störningskategori och typ av logistikkanal.

För att kunna utveckla en modell för att mäta sårbarhet i företags anskaffning och distribution av varor, gjordes en enkätundersökning riktad dels mot inköps- och logistikavdelningar, och dels mot marknads- och försäljningsavdelningar. Resultatet är ett förslag på dimensioner för att mäta sårbarheten i företags anskaffning och distribution av varor. Dessa dimensioner är leveranssäkerhet, avvikelse från det normala eller förväntade, negativ konsekvens av störning och trenden för störningar.

Göran Svensson är verksam som forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inom gruppen för logistik och transportekonomi. Han är också forskare och lärare på Ekonomihögskolan vid Växjö universitet inom marknadsförings- och logistikgruppen. Han har en aktiv forskningsagenda som är inriktad mot marknadsföring, logistik och metod.


Tid för disputation: fredag 23 november kl 14.00
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Göran Svensson
Avhandlingens titel: “Sårbarhet i logistikkanaler en studie av svenska fordonsindustri”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Göran Svensson, telefon 0470-70 88 47, e-post goran.svensson@ehv.vxu.se

Maria Norrström, Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 404 30 Göteborg, Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247, Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89, e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera