Artikel från Göteborgs universitet
19 november 2001

FORSKNINGSDAG OM FUNKTIONSHINDER OCH HANDIKAPP

Delaktig eller utanför? Vad vet vi – vad tror vi?Forskning i Västsverige om människor med funktionshinderFORSKNINGSDAG OM FUNKTIONSHINDER OCH HANDIKAPP, torsdag 22/11, 08.30-16.30, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. Inledare: förre socialministern , FNs särskilde rapportör i handikappfrågor, Bengt Lindqvist

Funktionshinder och handikapp kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet i samhällslivet. Forskning som rör dessa frågor måste därför har ett brett perspektiv. Ett stort antal aktörer och intressenter i Västsverige har därför inlett ett samarbete i syfte att främja sådan forskning. Dessa är Göteborgs universitet, kommunförbunden i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Chalmers, högskolorna i Trollhättan-Uddevalla samt Halmstad, handikapporganisationerna, samt Bräcke Östergård och Ågrenska. Forskningsdagen är ett led i denna samverkan. Under dagen presenteras exempel på aktuell forskning inom ett brett spektrum av frågeställningar. Dagen kan ses som en första tillfälle till möten och dialog med alla som har intresse av ett fortsatt samarbete när det gäller forskning kring människor med funktionshinder i Västsverige.

8 plenarföredrag, 12 seminarier

Exempel ur programmet:
Etiska aspekter på nya biomedicinska metoder. Docent Jan Wahlström, Avdelningen för pediatrik, Göteborgs universitet

Att möta alla elevers olikheter. Ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Professor Ann Ahlberg, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Jönköping/Göteborgs universitet

Bakom varje forskningsrapport finns en människa
Tomas Sjödin, förälder

Bilder för synskadade. Taktil information och begreppsförståelse. Fil dr Yvonne Eriksson, Institutionen för konstvetenskap, Göteborgs universitet

Vardagsliv och socialt liv för personer med utvecklingsstörning. Doktorand Bibbi Ringsby-Jansson, HTU/Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Delaktighet i samhället, exempel från rehabiliteringsmedicinsk forskning (polio och stroke)
Lektor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Avdelningen för rehbailiteringsmedicin, Institutionen för samhällsmedicin, Göteborgs universitet

Design för alla. Lektor Kristina Sahlqvist, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK)

Sexualitet och funktionshinder – är också forskningen tabubelagd? Docent Lars-Gösta Dahlöf, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

PRESSKONFERENS 12.00, DAHLHEIMERSALEN (A-salen)

För ytterligare information, kontakta:
Professor Erland Hjelmqvist, 031-773 16 57

Pressekreterare, Åke Pettersson
Informationsavdelningen, Göteborgs universitet
Box 100,405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53, fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera