Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2001

Allt längre mellan Sverige och Nordamerika

För cirka 1.270 miljoner år sedan satt Sverige ihop med Grönland och Nordamerika i en stor superkontinent. Vid denna tidpunkt trängde enorma mängder het magma från jordens inre upp i jordskorpan mellan Sverige och Grönland och de två kontintenterna började sära på sig.Förloppet liknar i stort sett det som i dag sker längs den mittoceaniska ryggen ute i Atlanten, vilket gör att Sverige och Nordamerika hela tiden förflyttas från varandra med cirka en centimeter per år.

Det förloppet – som alltså skedde för 1.270 miljoner år sedan – beskrivs i Håkan Mattssons doktorsavhandling Magnetic anisotropy and Paleomagnetism of Precambrian rocks in the Fennoscandian Shield, med vilken han disputerar den 30 november. Avhandlingen är en studie av hur delar av Sveriges berggrund bildats och hur berggrunden efter sitt bildande utsatts för deformation på grund av olika geologiska händelser.

Genom att med mycket känsliga instrument mäta hur magnetiska mineralkorn ligger orienterade i bergarter kan man bestämma till exempel i vilken riktning en magma som trängt in i en spricka har flutit eller i vilken grad och riktning en bergart utsatts för stark deformation.

I doktorsabhandlingens första del har Håkan Mattsson studerat en 200 kilometer lång deformationszon som sträcker i nordnordvästlig riktning från Edsbyn i söder upp mot Östersund i norr. Syftet är att karaktärisera typen av deformation och dess ålder. Resultaten visar att zonen sannolikt bildades i samband med att Sveriges berggrund för cirka 1.800 miljoner år sedan utsattes för ett kraftigt tryck från sydsydväst – möjligen kopplat till en kollision mellan vår kontintent och en annan okänd kontinent.

Avhandlingens andra del beskriver ovan nämnda “skilsmässa” mellan Sverige och Grönland.

Håkan Mattsson är född i Skinnskatteberg och tog sin filosofie magisterexamen i fysik vid Uppsala universitet 1996. Samma år anställdes han som doktorand vid Luleå tekniska universitet och presenterade sin licentiatuppsats i tillämpad geofysik år 2000.

Upplysningar: Håkan Mattsson, tel 0920- 22 16 02, Hakan.Mattsson@sb.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera