Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2001

25 nobelpristagare till Chalmers och Göteborgs universitet

I år är det 100 år sedan de första nobelprisen delades ut. Det firar Nobelstiftelsen med ett antal arrangemang som utställningar, skolprogram, uppsatstävling och universitetsprogram. Stiftelsen har också bjudit in alla nu levande nobelpristagare att komma till Sverige i december. Ett glädjande stort antal kommer och de besöker olika universitet för att träffa forskarkolleger.

I år är det 100 år sedan de första nobelprisen delades ut. Det firar Nobelstiftelsen med ett antal arrangemang som utställningar, skolprogram, uppsatstävling och universitetsprogram. Stiftelsen har också bjudit in alla nu levande nobelpristagare att komma till Sverige i december. Ett glädjande stort antal kommer och de besöker olika universitet för att träffa forskarkolleger.

Inom ramen för Nobelstiftelsens symposieprogram anordnar Chalmers och Göteborgs universitet ett internationellt fysiksymposium den 4-7 december med ett 50-tal deltagare varav 17 är nobelpristagare. Symposiet har rubriken “Condensation and Coherence in Condensed Systems” och forskarna knyter samman ämnen som Bose-Einstein-kondensation (årets Nobelpris), koherens i supraledare och supraflytande helium, högtemperatursupraledare, kvantinformation och kvantdatorer samt koherensegenskaper i mesoskopiska system. Förhoppningsvis kommer presentationerna inom ett område att ge impulser till forskning i närliggande områden.

Symposiet är i princip slutet för inbjudna deltagare men en hel del av föreläsningarna öppnas också för svenska forskare, som anmäler intresse.

Två sessioner öppnas för allmänheten: Ett minisymposium rörande Bose-Einstein-kondensation och detta kondensats egenskaper den 5/12 kl 9-12 i RunAn (Chalmers kårhus), där bland annat årets tre pristagare i fysik kommer att tala, samt föreläsningar rörande fälteffekter och högtemperatur-supraledning i kolbollar, möjliga kvantdatorer samt övergripande teori den 5/12 kl 17.30-18.45 i
Gustav Dalén-salen på Chalmers.

De pristagare som deltar i symposiet skall också göra ett besök på Universeum där de kommer att möta ungdomar.

Två nobelpristagare i fysik kommer att hålla offentliga föreläsningar på Chalmers på eftermiddagen den 6 december och berätta om sin forskning. Murray Gell-Mann talar om “Simplicity, Complexity, Regularity and Randomness” och Gerard ‘t Hooft föreläser om “Black Holes in Elementary Particle Physics.”

Tre nobelpristagare i kemi kommer också till Göteborgs universitet för att träffa kolleger. Dessutom kommer de att hålla en paneldiskusson med rubriken “Discoveries yet to be made. Guide to a Young Scientist” den 6 december kl 15.15 i KE-salen i Kemihuset på Chalmers

Nobelpristagaren i medicin 1998 Robert Furchgott kommer att tillsammans med Göteborgs universitets egen medicipristagare 2000 Arvid Carlsson träffa kolleger på universitetet samt besöka AstraZeneca.

Iberoamerikanska Institutet vid Göteborgs universitet tar emot fredspristagaren 1992, Rigoberta Menchú Tum från Guatemala. Hon kommer bland annat att hålla ett seminarium på instituet på eftermiddagen den 5 december med rubriken “Guatemala: Fredsprocessen, ursprungsfolk och mänskliga rättigheter”. Seminariet hålls på spanska.

Mer information:
Fysiksymposium: Professor Tord Claeson, Mikroelektronik och nanovetenskap, Chalmers och Göteborgs universitet, tel: 031- 772 3304, e-post: f4atc@fy.chalmers.se
Öppna föreläsningar: Professor Lars Brink, Teoretisk fysik och mekanik, Chalmers och Göteborgs universitet, tel 031 – 772 3162, e-post lars.brink@fy.chalmers.se
Kemi, paneldiskussion: Professor Gunnar Nyman, Fysikalisk kemi, Göteborgs universitet,
tel 031-772 2270, e-post: gunnar.nyman@phc.chalmers.se
Medicin: Professor Ernst Nyström, Avd för intern medicin, Göteborgs universitet,
tel: 031-342 3258, e-post: ernst.nyström@medicine.gu.se
Rigoberta Menchú Tum: Maj-Lis Foller, Föreståndare, Iberoamerikanska instirutet, Göteborgs universitet, tel 031-773 1976, e-post: majlis.foller@ibero.gu.se


Nobelpristagare som kommer att besöka Göteborg den 4-7 december

Fysiksymposium, 4-7 december 2001
Zhores I Alferov fysik 2000
Philip W Anderson, fysik 1977
Steven Chu, fysik 1997
Claude Cohen-Tannoudji, fysik 1997
Eric Cornell, fysik 2001
Leo Esaki, fysik 1973
Alan J Heeger, kemi 2000
Wolfgang Ketterle, fysik 2001
Robert B Laughlin, fysik 1998
David M Lee, fysik 1996
Alexander K Müller, fysik 1987
Douglas D Osheroff, fysik 1996
William D Phillips, fysik 1997
Robert C Richardson, fysik 1996
J Robert Schrieffer, fysik 1972
Klaus von Klitzing, fysik 1985
Carl Wieman, fysik 2001

Öppna föreläsningar, 6 december 2001
Murray Gell-Mann, fysik 1969
Gerard ‘t Hooft, fysik 1999

Seminarium på Iberoamerikanska institutet, 5 december 2001
Rigoberta Menchú Tum, fredspris 1992

Paneldiskussion på Chalmers, 6 december 2001
John Pople, Kemi 1998
Juan Lee, Kemi 1986
Dudley Herschbach, Kemi 1986

Medicinpristagare
Arvid Carlsson, Medicin 2000
Robert F. Furchgott, Medicin 1998

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera