Tema

14 miljoner till forskning om unga medborgare

Docenterna Erik Amnå och Ingrid Munck vid Örebro universitet har tilldelats 14 miljoner kronor för sin forskning kring unga medborgare i 29 länder.

Pengarna kommer från Vetenskapsrådet och Skolverket och finansierar i fyra år framåt drygt två forskartjänster och tre doktorandtjänster. I projektet samarbetar Amnå och Munck med Ungdomsstyrelsen, universiteten i Göteborg och Uppsala samt med ett antal utländska universitet.

Forskarna och doktoranderna ska bland annat arbeta med en internationell studie av 14- och 18-åringars demokratiska kunskaper, värderingar, beteenden och framtidsbedömningar. Det är särskilt de ungas demokratiska socialisation som ska jämföras. Vad betyder familjen, skolan, IT, medier, föreningsliv och kompisar? Vilka slags demokratier håller de på att skapa? Utöver enkätundersökningar kommer intervjuer och experiment i olika miljöer att användas.

För mer information, kontakta Erik Amnå, telefon 019-30 30 67

14 miljoner till forskning om unga medborgare

 lästid ~ 1 min