Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2001

Nya professorer vid Stockholms universitet

Synnöve Clason, tyskaHennes tidigare studier var fr.a. ur en ideologikritisk synvinkel, där hon bl.a. försökte förstå bakgrunden till nationalsocialismen och andra världskriget. Därefter har de handlat om de antiliberala rörelserna under Weimarrepubliken, förhållandet mellan facts och fiction i romanen “Erfolg” av Lion Feuchtwanger och jämförelser av manliga kvinnobilder och kvinnlig emancipationslitteratur i Öst-och Västtyskland, där […]

Synnöve Clason, tyska
Hennes tidigare studier var fr.a. ur en ideologikritisk synvinkel, där hon bl.a. försökte förstå bakgrunden till nationalsocialismen och andra världskriget. Därefter har de handlat om de antiliberala rörelserna under Weimarrepubliken, förhållandet mellan facts och fiction i romanen “Erfolg” av Lion Feuchtwanger och jämförelser av manliga kvinnobilder och kvinnlig emancipationslitteratur i Öst-och Västtyskland, där hon fördjupade sig i Irmtraud Morgners montageroman “Trobadora Beatriz”, vars underliggande Faustmönster hon lyfte fram. Därifrån var vägen inte lång till Goethe och ett populärvetenskapligt projekt med anledning av 250-årsdagen för diktarens födelse med boken “Pudelns kärna” som kom ut 1999.

Tommy Lundström, socialt arbete
Hans forskning rör det sociala arbetets organisering, insatser och metoder särskilt inom den kommunala socialtjänsten. Han har bland annat skrivit om hur den sociala barnavården fungerar, speciellt när det gäller barn som blir placerade i samhällsvård. Hans forskning har även berört frivilligt socialt arbete. För närvarande arbetar han bland annat med ett större forskningsprojekt om socialtjänstens, särskilt barnavårdens, organisation och med en undersökning av hur utsatta barn och ungdomar beskrivs i pressen.

Börje Olsson, alkohol- och drogforskning
Hans forskning behandlar analyser av svensk alkohol- och narkotikapolitik i relation till den allmänna samhällsutvecklingen samt jämförelser med utvecklingen i framför allt andra europeiska länder. Annat forskningsområde är kulturella perspektiv på bruk och missbruk av alkohol och narkotika

Alasdair D. L. Skelton, geokemi och petrologi
Hans forskningsområden rör processerna för hur kontinenter rivs isär och nya hav öppnas: Det sker genom att studera prov från borrhåll från havets botten och gamla hav som nu finns i bergen, t.ex. Alperna. Vidare handlar forskningen om vätskors roll i geologiska processer, t.ex. kontinenternas rörelse, magmatiska aktiviteter och jordbävningar samt om vätskors rörelse i salt och kärnkrafts-avfallsbehandling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera