Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2001

Vilket ansvar har journalistiken för den politiska misstron?

Under de senaste decennierna har förtroendet för svenska politiker sjunkit och misstron ökat. Samtidigt minskar människors egna politiska deltagande. Beroendet av medierna och journalistiken för politisk information har ökat. Frågan är om detta har ett samband med misstron mot politiker?

Det är en av de frågor som Jesper Strömbäck ställer i sin avhandling som han i dagarna lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Avhandlingen har tre syften. För det första att studera journalistikens beskrivningar av politik och politiker; för det andra att studera hur journalistikens beskrivningar i dessa avseenden och människors uppfattningar om politiker förhåller sig till varandra; för det tredje att analysera vilken betydelse som medierna och journalistiken har för människors uppfattningar om politiker.

Avhandlingen är baserad på flera delundersökningar av den politiska journalistikens innehåll och av vilka uppfattningar som såväl medborgare som journalister och politiker har om politiker.

Jesper Strömbäcks resultat visar bland annat att journalistiken har en stark benägenhet att gestalta politik som spel och strategi snarare än som sakfrågor, att det är vanligt att journalister tolkar snarare än beskriver verkligheten och att spekulationer är vanligt förekommande i journalistiken. Resultaten visar också att journalistiken framställer politiker på ett mer negativt sätt än vad som är befogat med hänsyn till verklighetens politiker, och att medborgarnas uppfattningar om politiker har mer gemensamt med journalistikens bilder av politiker än med verklighetens politiker. En slutsats är därför att journalistiken bidrar till den politiska misstron. Inte genom att skapa den, men genom att aktivera den och ge den ständig näring.

Ett övergripande resultat är att journalistiken på ett flertal sätt bidrar till att forma den demokrati vi har idag, och att denna påverkan inte alltid är positiv ur ett demokratiskt perspektiv. Samtidigt visar resultaten att det är fel att skära all journalistik över en kam. Skillnaden mellan olika mediers journalistik är många gånger lika påfallande som likheterna.

Doktorsavhandlingens titel: Gäster hos verkligheten – en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro

Disputationen äger rum fredag 16 november kl. 10.00 i JMK-salen, Karlavägen 104, 4tr. Opponent är professor Göran Djupsund, Åbo Akademi.

Jesper Strömbäck kan nås på tfn 060-14 86 17 (arb), 070-684 66 15 (mobil) eller via e-post jesper.stromback@mh.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera