Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2001

Luleå tekniska universitet kompetensutvecklar svensk industri

Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att ingå i det konsortium som ansvarar för KK-stiftelsens satsning på skräddarsydd utbildning för företag inom industriell produkt-framtagning.KK-stiftelsen satsar 50 miljoner kronor på att genom kompetensutveckling öka förnyelsetakten och effektiviteten när det gäller produktutveckling i landets små och medelstora företag.


Vid styrelsemötet den 31 oktober fastslogs programplanen för KK-stiftelsens nya expertkompetensområde “Industriell produktframtagning”. Chalmers tekniska högskola har fått i uppdrag att samordna ett konsortium bestående av organisationerna Chalmers, Luleå tekniska universitet, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, Ingenjörsskolan i Jönköping, IVF Industriforskning och Utveckling AB, KTH samt Umeå universitet.

Satsningen på kompetensutveckling för industriell produktframtagning ska leda till förbättrade produkter och tillverkning genom ökade kunskaper om sambandet mellan behov, marknad, produktegenskaper och tekniska möjligheter. De företag och branscher som i första hand fokuseras är hårdvarutillverkande företag.

Vid Luleå tekniska universitet är det fyra avdelningar som ingår i samarbetet – datorstödd maskinkonstruktion, produktionsutveckling, industriell design och industriell elektronik.

– Vi har bra kompetens för att svara för fortbildning i industrin inom området industriell produktutveckling i vid bemärkelse. Att utveckla samverkan med industrin ingår för övrigt i universitetets strategi. Och både inom forskning och undervisning törs vi säga att vi är mycket duktiga, och vi har många studenter inom området, säger prefekt Kjell Rask.

En grundläggande idé i utbildningsprogrammet är att en stor del av utbildning och projektarbete ska kunna ske i en så kallad studio av det slag som redan finns vid Luleå tekniska universitet. En studio är en mötesplats för olika kompetenser inom konstruktion, produktion, industridesign, marknad med mera som är involverade i produktframtagningsprocessen.

Inventering av utbildningsbehov bland företag utgör den viktigaste fasen inför starten av utbildningsprogrammet.

KK-stiftelsen har sedan tidigare gjort liknande utbildningsinsatser riktade mot företag inom livsmedel och bioteknik samt inom områdena intelligenta produkter (inbyggda system) och strategisk affärsutveckling.

För ytterligare information:
Kjell Rask, Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 12 35
Jan Nyberg, Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 16 21
Olle Vogel, KK-stiftelsen, tel 08-54 52 11 86, 0708-85 47 05

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera