Tema

Doktorsavhandling ruskar om i de traditionella marknadsföringsteorierna

Hur digitala maskiner som datorer är på väg att på egen hand skapa en typ av aktörer på marknaden, artificials (t.ex. artificiella kunder) belyser Richard Gatarski, forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet i sin avhandling. Han fokuserar på teoretisk innebörd, relationer mellan artficials (digitala maskiner som interagerar med varandra), artificials som designers och hur artificials kan organiseras.

Efter mer än sex års akademiska studier med forskning kring kommunikation, relationer, hur maskiner tillgodogör sig ny kunskap samt organiserar sig kan Richard Gatarski visa på ett fundamentalt nytt marknadsfenomen i och med uppkomsten av Artificial Market Actors, kort sagt Artficials. Dessa artificiella aktörer interagerar på marknaden redan idag i sådan omfattning och på ett så komplext vis att det är nödvändigt att både förstå deras beteenden och hur de kan utnyttjas på rätt sätt. Avhandlingen pekar dessutom på den tekniska utveckling som kommer att ge begreppet artificials allt större betydelse i framtiden.

Den huvudsakliga slutledningen är att dagens digitala maskiner, både hårdvara och mjukvara, är försedda med kognitiva och interaktiva färdigheter i en omfattning som gör att marknadens aktörer redan nu behöver ta hänsyn till den nya gruppen artificiella säljare, köpare och mellanhänder.

Konsekvenserna som diskuteras i avhandlingen grundar sig på att många dominerande marknadsföringsteorier äger giltighet endast i en marknad där människor är de enda beslutsfattarna. Därför behöver marknadsförare inte endast nya teorier som tar hänsyn till artificials, det är även nödvändigt att omvärdera gällande teorier i ljuset av denna helt nya typ av marknadsaktörer.

Avhandlingens titel: Artificial Market Actors: Explorations of Automated Business Interactions

Disputationen äger rum i Philipssalen, hus 3, Kräftriket, Roslagsvägen. Opponent är professor Fred van Raaij, Katholieke Universiteit Brabant, i Tilburg, Nederländerna. Disputationen sker på engelska.

Richard Gatarski kan nås på 070-880 26 27, rgi@fek.su.se

En kortversion i pdf-format av doktorsavhandlingen och ytterligare information finns att hämta vid http://www.fek.su.se/home/rgi/public/dissertation/index.html

Richard Gatarski, forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen, har mer än 20 års erfarenhet av datorteknologi. Han arbetar också som konsult i frågor kring e-media åt företag och myndigheter i Europa. Han har även fungerat som rådgivare åt Sveriges regering i frågor kring digital teknik, e-handel och datorernas roll i vardagen. Richard Gatarski är en mycket uppskattad föredragshållare och är ofta intervjuad i tidningar, radio och tv.

Doktorsavhandling ruskar om i de traditionella marknadsföringsteorierna

 lästid ~ 2 min