Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2001

Skolan i ett filosofiskt perspektiv

Barn har ofta en mycket självklar, om än komplicerad, upplevelse av vad det är att vara just barn. I skoldiskussionen missförstås ofta den enskilde elevens upplevelse. Ställd inför grupper av elever har läraren svårigheter att orientera sig både i sina egna och i elevernas olika verklighetserfarenheter. Kurt Tärnlund, som i dagarna lägger fram sin avhandling vid Stockholms universitet bidrar till den filosofiska diskussionen kring elevers och lärares skolsituation.

Författaren vill att lärare och lärarutbildare fördjupar diskussionen om kunskapsupplevelsen såväl i den enskilda situationen som i den allmänna skoldebatten. Det krisområde som avhandlingen lyfter fram är den subjektiva overkligheten. Det provokativa i avhandlingen är teoribildningen som bygger på Jean Paul Sartres Varat och intet.
Kurt Tärnlund har huvudsakligen arbetat som gymnasielärare.

Avhandlingens titel: Existence and Subjectivity A Theme in the Philosophy of Education

Disputationen äger rum fredag 9 november kl. 13.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24-30. Opponent är professor Stephen Berger, Springfield College, Manchester, USA

Kurt Tärnlund kan nås på tfn 08-650 92 08

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera