Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2001

Nyttan med Internet

Vilken roll spelar datorer och Internet i människors vardagsliv och vilket genomslag har IT-baserade informationstjänster? Det är frågor som blir lättare att studera med hjälp av en modell som utvecklas i en avhandling vid Linköpings universitet.

Avhandling är författad av Anders Hektor tema Teknik och social förändring.

Hektors användarmodell skiljer sig från tidigare modeller genom att den tar hänsyn till alla former av informationsbeteende med såväl Internet som telefon, teve, böcker och tidningar. Den gör det också möjligt att förstå sammanhanget av olika informationssystem, vardagslivets betydelse för informationsbeteende och vad sociala relationer innebär för individens informationsbeteende. Genom att tillämpa modellen kan man påvisa mönster i Internetanvändning och informationsbeteende som inte tidigare uppmärksammats.

En bärande idé i avhandlingen är att informationsbeteende har att göra med människors livssituation, intressen och engagemang och att människor bedömer information de möter utifrån kopplingen till egna eller andras projekt. Ett projekt kan till exempel vara att hålla sig ajour, med vardagliga aktiviteter som att läsa tidningen och se på nyheter.

Användarmodellen har betydelse för att bedöma vilken framgång IT-baserade informationstjänster kan få, t ex fasta och mobila teletjänster, Internetbaserade tjänster och digitala TV-tjänster. Den har också betydelse för fortsatt forskning kring användning av IT och informationstjänster och kan ligga till grund för mer omfattande fallstudier och nationella informationsvaneundersökningar.

Avhandlingen bygger på fallstudier av tio informationsanvändare i deras vardagliga sammanhang, insamlat med intervjuer och dagböcker. Den innehåller också en genomgång av tidigare forskning om informationsbeteende.

Avhandlingen heter “What’s the Use? Internet and Information Behavior in Everyday Life”. Disputationen sker den 2 november 2001. Anders Hektor kan nås på tel 0708-75 19 82 och e-post andhe@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera