Tema

Stort tryck på vårens utbildningar

Intresset för vårens nya arenautbildning, Arena nätverk, vid Luleå tekniska universitet har varit stort. Antalet sökande till utbildningen, som främst omfattar områdena teknik och ekonomi, är mer än två per plats.

Det finns tre olika ingångar för ansökan till Arena nätverk, vilket gör att studenter med skilda utbildningsbakgrunder har möjlighet att börja. Bakgrunden är att studenterna under utbildningens gång ska kunna dra nytta av varandras kompetens. När det gäller Arena nätverk har detta fallit väl ut, balansen mellan ingångarna civilingenjör, ekonom och öppen ingång, ser mycket bra ut.

De gränsöverskrivande arenautbildningarna är en satsning som startade i höstas, först ut var Arena lärande och Arena media, musik och teknik. Syftet är att studenten själv ska ha möjlighet att designa sin egen utbildning genom att i stor utsträckning själv välja innehåll, utformning och längd.

Även på sjuksköterskeutbildningen i Boden har söktrycket varit stort. Till vårens intagning är det mer än sex sökande per plats. Anledningen tros vara att statusen på sjuksköterskeutbildningen har höjts alltsedan det blivit en universitetsutbildning. I dag finns också flera olika möjligheter att söka sig vidare från grundutbildningen och specialisera sig.

Sjuksköterskeutbildningen i Boden är en 3-årig distansutbildning med riksintag. Studierna sker gruppvis på hemmaplan, i regelbunden kontakt med handledare på institutionen.


Upplysningar: Håkan Ylinenpää, koordinator Arena nätverk tel. 0920-491210
Karin Axelsson, prefekt Institutionen i Boden tel. 0921-75803 eller informatör Ida Måwe, tel. 0920-493045, ida.mawe@adm.luth.se

Stort tryck på vårens utbildningar

 lästid ~ 1 min