Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2001

Förbättring av skattningskvaliteter vid stora stickprov från ändliga populationer

I alla skattningssituationer finns det ett behov av att utnyttja tillgänglig information på ett effektivt sätt. Vid urvalsundersökningar, som t ex när man vill göra prognoser för väljarsympatier för partier under en valdag, kanman också fråga de slumpmässigt utplockade personerna om vad de röstade på i det närmast föregående valet. Speciellt om dessa personer skulle råka vara icke-representativa för hela valmanskåren, kan denna s k hjälpinformationutnyttjas för att konstruera mer tillförlitliga skattningar av andelen sympatisörer för de olika partierna.

Avhandlingen handlar till stor del om skattningar av totaler i ändliga populationer där hjälpinformationen utnyttjas i stora stickprov. Dessa skattningars egenskaper analyseras både teoretiskt genom asymptotiska resonemang och empiriskt genom simuleringar. Hjälpinformationen används även för att sedan undersöka dessa skattningars osäkerhet.

Den sista delen av avhandlingen ägnas åt en mer generell skattningssituation där man med en ny enkel metod konstruerar intervall som med en viss approximativ säkerhet täcker en okänd kvantitet. Dessa intervall visar sig i
studerade specialfall besitta egenskaper som överträffar dem som uppkommer med hjälp av standardmetoder och uppvisar stora likheter med intervall som är härledda genom betydligt mer komplicerade metoder.

Per Gösta Andersson, Matematik och datavetenskap, Göteborgs universitet och Chalmers avser att disputera för att avlägga filosofie doktorsexamen i matematisk statistik vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Improving
Estimation Quality in Large Sample Surveys” fredagen den 26 oktober 2001, kl. 14.15. Platsen är Hörsalen, Matematiskt centrum, Chalmersområdet, Göteborg.

Per Gösta Andersson, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, Matematik och datavetenskap, Matematisk statistik, Telefon: 013-28 66 92, E-post: pgand@mai.liu.se

Tanja Thompson, Informatör, Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg, Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera