Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2001

Birgitta Höijer ny gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap

Birgitta Höijer är ny gästprofessor/lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hon arbetar med undervisning, handledning samt egen forskning. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om dels medieinformationens begriplighet, dels hur publiken uppfattar, förstår och tolkar medierna och vad medierna betyder i människors liv.

Birgitta Höijer disputerade 1984 i psykologi vid Uppsala universitet med avhandlingen “Nyheter, förståelse och minne” om nyheters begriplighet. Hon har arbetat som publikforskare i över 20 år vid Sveriges Radio, och även varit verksam vid Stockholms universitet och vid universitetet i Oslo som professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

För närvarande är Birgitta Höijer med och slutför ett forskningsprojekt om mediarapporteringen från Kosovokonflikten. Hon planerar också för ett projekt om terrorattacken mot USA där publikstudier med olika medborgargrupper kommer att genomföras. I Norge ingår hon i en forskningsgrupp som studerar mediernas ekonomijournalistik för den norska maktutredningen.

För mer information, kontakta Birgitta Höijer, tfn 019-30 11 27

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera