Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2001

Från idé till färdig produkt – om moderna datorbaserade verktyg

På en allt mer konkurrensinriktad marknad är kortare ledtid från idé till färdig produkt av vital betydelse. Detta är en sanning som gäller de flesta branscher, i synnerhet om man vill nå kommersiell framgång med nya produkter.Ett sätt att uppnå detta är att korta själva produktutvecklingsprocessen.

Framställning av nya skärverktyg sker vanligen genom empiriska modeller och genom tid- och resurskrävande experiment. Så kallade finita elementmetoder är ett modernt datorbaserat verktyg som kan användas för att simulera tillverkningsprocesser som skärande bearbetning. Simulering kan ge ökad förståelse för skärprocessen och kan bidra till en minskning av antalet experiment som traditionellt används för att utforma verktyg med bra skärbarhet och minimalt slitage.

I avhandlingen Modelling and Simulation of Mechanical Cutting med vilken doktoranden Vahid Kalhori disputerar vid Luleå tekniska universitet den 26 oktober, har målet varit att bestämma hur skärning ska simuleras för att få tillräckligt noggranna modeller som i sin tur kan användas för att studera skärprocessen och på så sätt förstå den bättre.

35-årige Vahid Kalhori är född i Teheran i Iran och är svensk medborgare sedan 1993. Efter sin civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Luleå tekniska universitet i februari 1996 har Vahid Kalhori varit universitetet trogen. I mars år 2000 tog han sin licentiatexamen i datorstödd maskinkonstruktion.

Upplysningar: Vahid Kalhori, tel. 0920-910 51 eller Vahid.Kalhori@cad.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera