Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2001

Både finsk och svensk. Om försvenskningen av Tornedalen.

I avhandlingen undersöker Elenius hur livsbetingelserna för den finskspråkiga minoriteten i Tornedalen förändrades av moderniseringen under perioden 1850-1939. Under den tidsperioden förändrades språkpolitiken i folkskolan från en tolerant inställning till det finska språket till en mer inskränkt assimileringspolitik.

Som bakgrund till förändringen beskrivs det upplevda hotet från Ryssland, den laestadianska väckelsen och den finska nationalismen. I avhandlingen ges ett nytt perspektiv på hur den laestadianska väckelsen i Tornedalen upplevdes som ett hot mot svenska kyrkan. Det blev startpunkten för försvenskningspolitiken i folkskolan.

I avhandlingen sätts också Tornedalen in i ett globalt perspektiv som visar hur nya mellanfolkliga doktriner och skapandet av NF efter första världskriget påverkade språkpolitiken i Tornedalen. Genom den hänsyn som fredsfördraget i Versailles tog till de nationella minoriteternas språk och kultur, lättade också försvenskningspolitiken i Tornedalen en aning. En förutsättning för upplättningen var Tornedalens långa kontinuitet i den svenska nationalstaten.
Tornedalens integrering i den svenska nationalstaten fick djupgående konsekvenser för den finska kulturen och det finska språket. Elenius ägnar särskild uppmärksamhet åt språkbytesprocessen i Övertorneå kommun. Genom att jämföra moderniseringens förlopp undersöks hur olika faktorer påverkade övertorneåbornas språkstrategier. Det skapar en ny syn på sambandet mellan språk, etnicitet och nationalism.

Lars Elenius nås på:
Tel. arb. 0920-10979
e-post: lars.elenius@telia.com
Stormvägen 121, 976 34 Luleå


Lördagen den 27 oktober försvarar Lars Elenius, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Samhällsvetarhuset, sal 205.
Fakultetesopponent är docent Lars Petterson, Kultur och lärande, Dalarnas högskola.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera