Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2001

Så anpassas svensk lagstiftning efter EU-inträdet :Punktskatter belysta i färsk avhandling

Sedan Sverige gick med i EU har förutsättningarna för utformandet av svenska skatteregler förändrats. Stefan Olsson, forskare och lärare i skatterätt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, har i en nyligen framlagd avhandling studerat vad det svenska medlemskapet haft för konsekvenser för den rättsliga regleringen av punktskatter.

Punktskatter tas ut på vissa särskilt utvalda varor, i motsats till mervärdesskatten som läggs på i princip alla varor och tjänster. Syftet med skatter är naturligtvis att stärka statens finanser. När det gäller punktskatter, som uttas på varor som t. ex. tobak, alkohol och bensin, kan intentionen även vara att stärka folkhälsan eller att minska miljöfarliga utsläpp.

Stefan Olsson har i sin avhandling undersökt hur reglerna för uttag av punktskatter tillämpas i ett svenskt respektive europeiskt perspektiv. Han har funnit att svensk lagstiftning sedan Sverige gick med i EU fått justeras och anpassas för att den ska överensstämma med EG-direktiven. Vidare konstaterar Stefan Olsson att tendensen från svenskt håll har varit att i första hand göra så små ändringar som möjligt i de befintliga svenska lagarna, men att detta ibland ändå slutat med att lagstiftningen måst revideras. Bl.a. har de mer praktiskt inriktade detaljreglerna ändrats eftersom det finns ett gemensamt övergripande regelverk för samtliga EU-länder.

I första hand har Stefan Olsson bedrivit sin forskning ur ett lagstiftarperspektiv, men han menar att studien även tar upp rättssäkerhetsfrågor av intresse för de skattskyldiga. Exempelvis konstaterar han att det finns ett antal frågetecken kring tidpunkten för skattskyldighetens inträde som behöver rätas ut. Med dagens kombination av skatter där några är harmoniserade (d.v.s. omfattas av EG-rätten) och andra endast är nationellt reglerade tas skatten för en vara ut vid olika tidpunkter i leveranskedjan beroende på vilken typ av vara det handlar om. Detta är inte bra, tycker Stefan Olsson, som dock tror att en likriktning är möjlig.

Stefan Olssons avhandling i finansrätt, som framlades vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet den 14 september 2001 har titeln: “Punktskatter: rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv”.

För mer information kontakta: Stefan Olsson, tel 0522-65 60 61, e-post Stefan.Olsson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera