Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2001

Bättre metod för studier av läkemedelsbiverkningar

De flesta människor behandlas någon gång med mediciner som inte helt ger avsedd effekt eller som orsakar biverkningar. Många gånger beror det på att vissa enzymer i levern bryter ner läkemedlet i en hastighet som leder till för snabb eliminering av läkemedlet. Alternativt kan läkemedlet omvandlas till ämnen som leder till biverkningar. Den viktigaste gruppen av nedbrytande enzym är av typen cytokrom P450 (CYP).

CYP studeras oftast i en bit lever i provrörsförsök eller i blod i kliniska analyser av patienter eller försökspersoner. Man mäter då koncentrationen
av ett läkemedel i provet och hur snabbt det tas omhand och omvandlas, vilket kan ses som ett mått på aktiviteten hos CYP.

I en avhandling från Karolinska Institutet presenteras en ny och mycket känslig molekylärbiologisk metod som gör det möjligt att studera CYP mRNA, det genetiska material som styr produktionen av enzymet, i stället för enzymet självt. Vinsten med detta är att endast en mycket liten mängd lever, i t ex en provnål, eller enbart en liten mängd blod är tillräckligt för undersökningen.

Metoden har sedan använts för att studera mängderna av fyra typer av CYP i lever och blod. Resultaten visar att nivåerna av dessa fyra CYP inte var lika i de olika vävnaderna utan tvärtom helt omvända. I levern fanns CYP2E1
i största mängderna medan detta knappast kunde hittas i blodet. CYP1B1 däremot fanns i största mängderna i blodet men var lägst av de fyra i levern.

Mängderna av CYP mRNA i blod varierade kraftigt hos en och samma person vid mätningar över en längre tid, vilket troligen har både kroppsliga och miljörelaterade orsaker. Studier visade också att inget verkligt samband
finns mellan mRNA för CYP och mängden CYP protein i levern. Mängden CYP mRNA kan ses mer som ett mått på aktivitet och nyproduktion av CYP än på den aktuella totalmängden protein.

Metodiken att använda mRNA möjliggör analyser av hur CYP fungerar och vilka faktorer som förändrar nivåerna av proteinet. Detta är av intresse vid studier av biverkningar där CYP spelar en stor roll, både i levern och i blodet. Att kunna bestämma en persons individuella förmåga att bryta ner ett läkemedel via CYP enzymen kan hjälpa till att förutsäga och förhoppningsvis förhindra läkemedelsbiverkningar.


Avhandlingens titel:
Variation and comparison of cytochromes P450 in human liver and blood

För mer information kontakta:
Niklas Finnström, Institutionen för medicinsk laboratorievetenskap och teknik,
tfn 08-555 20405 eller mail: nfinnstrom@sangtec.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera