Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2001

För första gången har enzymet karboanhydras karakteäriserats hos de sjukdomsalstrande bakterierna H

Studierna bakom avhandlingen har varit inriktade på att undersöka det zinkinnehållande enzymet karboanhydras från bakterierna Helicobacter pylori respektive Neisseria gonorrhoeae. I människan har karboanhydras flera olika fysiologiska funktioner ,bland annat är enzymet inblandat i att eliminera koldioxid ur blodet via lungorna.

Karboanhydraser är bland de mest effektiva enzymer man känner till, och kan omsätta omkring en miljon koldioxidmolekyler per sekund vid 25*C.

I motsats till enzymet från människa är bakteriella karboanhydraser betydligt mindre studerade. Både H. pylori och N. gonorrhoeae är sjukdomsalstrande bakterier. H. pylori är känd som orsak till bland annat magsår och hjärtsjukdom. Bakterien kräver en hög koncentration av koldioxid för tillväxt. Dessutom är H. pylori kritiskt beroende av ett annat enzym, ureas, för överlevnad. Detta enzym producerar koldioxid som en reaktionsprodukt. I en sådan koldioxidrik miljö finns det ett uppenbart behov av enzymet karboanhydras. Analys av bakteriens fullständiga DNA, dess genom, har visat att H. pylori till och med innehåller två gener som kodar för olika typer av enzymet.

De primära målen med avhandlingsarbetet har varit att klona generna för dessa bakteriella karboanhydras, att renframställa enzymerna samt att karakterisera några av deras egenskaper. Laura har genomfört de flesta av dessa mål, och lyckats kartlägga både likheter och skillnader jämfört med enzymet från människa. Ett senare, men mycket viktigt mål, har varit att försöka klargöra vilka funktionella roller karboanhydras har i olika fysiologiska processer hos dessa bakterier, och eventuellt visa på en medverkan av enzymet i bakteriernas infektionsförmåga. Som en del av det arbetet har Laura, i samarbete med mikrobiologiavdelningen i Linköping, bland annat fastställt närvaron och lokaliseringen av karboanhydras direkt i H. pylori.

Laura Chirica kan nås på:
Tel.: 08-7582669
E-post: laura.chirica@swipnet.se.


Fredagen den 19 oktober försvarar Laura Chirica, kemiska institutionen, Biokemi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Studies of Bacterial Carbonic Anhydrases. Svensk titel: Studier av bakteriella karboanhydraser. Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC, sal KB3B1.
Fakultetsopponent är professor Uno Carlsson, IFM – kemiska institutionen, Linköping universitet, Linköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera