Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2001

Nya tjänster för kvinnor i teknikvetenskap

Vetenskapsrådet utlyser nu bidrag till tre forskaranställningar inom teknikvetenskap som enbart kvinnor kan söka. Detta är ett sätt att på sikt försöka öka jämställdheten inom ämnesområdet.


– Det finns mycket att vinna på att få in fler kvinnor på de högre akademiska tjänsterna, säger Kåre Bremer, huvudsekreterare i ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap inom Vetenskapsrådet. Jämställdheten inom delar av teknikvetenskaperna är välkänt dålig och en ökad mångfald bidrar till förnyelsen av teknikvetenskaplig grundforskning.

En illustration på den låga andelen kvinnor inom teknikvetenskap är antalet kvinnor som söker forskningsmedel inom området. Till det före detta Teknikvetenskapliga forskningsrådet kom under förra året bara 11, 5 procent av alla projektansökningar från kvinnor. Hur könsfördelningen ser ut i årets ansökningsomgång till Vetenskapsrådet är för tidigt att uttala sig om.

Anställningarna kan sökas av kvinnor som befinner sig i en aktiv forskarkarriär och avlagd doktorsexamen är ett behörighetskrav. Mer om tjänsterna går att läsa på Vetenskapsrådets hemsida under länken för natur- och teknikvetenskap. Direktlänk: www.vr.se/NaturTeknik/KvinlTekn.htm

Information kan även ges av
Natalie Lunin, förste forskningsadministratör
08-546 44 232 / Natalie.Lunin@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera