Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 oktober 2001

Normalbakteriernas roll vid öroninflammationer hos barn

Barn med återkommande öroninflammationer har en normalflora av bakterier i nässvalget med sämre förmåga att hämma de bakterier som vanligtvis ger upphov till öroninflammationer. Det konstaterar läkaren Krister Tano i en avhandling vid Umeå universitet.

Över hela världen står man inför problem med ökande antibiotikaresistens. Barn med öroninflammationer står för en betydande del av samhällets antibiotikaförbrukning, och därför behövs söka nya sätt att förebygga denna åkomma hos barn. Under de senaste årtiondena har man fått bevis för att den normala bakteriefloran i svalget spelar en viktig roll när det gäller kroppens försvar mot infektioner.

I avhandlingen konstateras att barn med vätska bakom trumhinnan och barn med återkommande öroninflammationer jämfört med öronfriska barn har en normalflora av bakterier i nässvalget med sämre förmåga att hämma de sjukdomsgivande bakterierna. Det visade sig också att de normala bakteriernas (de s.k. alfastreptokockernas) hämmande förmåga berodde på att de producerar väteperoxid. Väteperoxiden är bakteriedödande i sig, men används också av kroppens infektionsförsvar (laktoperoxidas) för att tillverka andra bakteriedödande substanser.

Avhandlingen studerar en hypotes om att man skulle kunna förhindra öroninflammationer hos de värst drabbade barnen genom att spraya in alfastreptokocker med god hämmande förmåga i näsan på dem. I en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie på ca 40 barn – där hälften fick spraya med koksaltlösning i näsan varje dag i 4 månader och den andra hälften fick spraya med bakterielösningen – visade det sig dock att de barn som använde koksaltlösningen hade lika få öroninflammationer under de följande 6 månaderna som de barn som sprayade med alfastreptokocklösningen. Däremot sågs vissa tecken på minskande öroninflammationer mot slutet av behandlingstiden i gruppen med bakteriesprayen, varför det finns anledning att utveckla metoden ytterligare.

Krister Tano arbetar som överläkare vid öron-, näsa-, halskliniken, Sunderby sjukhus, Luleå, och kan nås på tfn 0746-215984 (minicall). E-post: Krister.Tano@nll.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för klinisk vetenskap, otorinolaryngologi, samt Institutionen för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi, Umeå universitet, och har titeln “Bacterial ecology of the nasopharynx in relation to otitis media”. Svensk titel: “Samspelet mellan den normala bakteriefloran och otitpatogener hos friska barn och barn med återkommande öroninflammationer”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal D, 9tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Lars-Eric Stenfors, Institutionen för otorinolaryngologi, Universitetet i Tromsö, Norge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera