Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2001

Kvalitativ forskning ett olämpligt begrepp

Att använda begreppet “kvalitativ forskning” inom vetenskapen är mindre lämpligt eftersom det är ett begrepp med många betydelser. Det visar Guy Karnung i sin doktorsavhandling “Röster om kvalitativ forskning: En karaktäristik utifrån vetenskapliga texter”.

De senaste 30 åren har begreppet “kvalitativ forskning” använts och ökat i omfattning inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Guy Karnung har i sin avhandling karaktäriserat vad som avses med begreppet och för att göra det har han granskat ett antal vetenskapliga texter i ämnet pedagogik där forskare själva beskriver begreppets innebörd.

I de granskade texterna karaktäriseras begreppet “kvalitativ forskning” på en mängd olika sätt och de olika forskarna använder begreppet i skiftande sammanhang. Guy Karnungs avhandling visar att eftersom användningen av begreppet varierar så mycket är det egentligen inte användbart i vetenskaplig verksamhet. Därför bör begreppet “kvalitativ forskning” ersättas med andra, lämpligare begrepp. Däremot kan det ses som en metafor och ett exempel på hur ett vetenskapligt språk kan expandera och vidareutvecklas.

Förutom att karaktärisera begreppet “kvalitativ forskning” utgör Guy Karnungs granskning också ett exempel på forskning om forskning, så kallade meta-studier. Granskningen av forskarnas argumentation om begreppet visar också att denna utgör sammanhang av olika slag. Detta innebär att olika mönst er bildas då vetenskapliga texter skrivs. Således bidrar även Karnungs avhandling till att karaktärisera olika typer av argumentation i vetenskapliga texter.

Guy Karnung är verksam vid Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet. För mer information kontakta Guy Karnung på telefon 019-30 30 18 alt. 0703-52 83 27 eller e-post: guy.karnung@pi.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera