Artikel från Örebro universitet
5 oktober 2001

Första professorn i företagsekonomi vid Örebro universitet

I konkurrens med sju andra docenter har Claes Hultman utsetts till professor i företagsekonomi vid Örebro universitet. Företagsekonomi är Örebro universitets största ämne med mer än 2.000 studenter. Med en nationell jämförelse är det i paritet med exempelvis den företagsekonomiska utbildningen vid Uppsala universitet.

Claes Hultman disputerade 1993 på Tekniska Högskolan i Linköping på en avhandling om industriella distributionskanaler och har framförallt marknadsföring med kopplingar till logistik och entreprenörskap som forskningsområde.

Under senare år har Claes Hultman arbetat med internationell forskning om hur man med en kombination av entreprenörsskapsteori och marknadsföringsteori bättre kan förstå tillväxtföretags sätt att bedriva affärer. Tillväxtföretaget drivs ofta framåt av kraften hos en individ,
entreprenören, som kan skapa annorlunda lösningar och besitter en förmåga att vara innovativ. I den existerande marknadsföringsteorin har däremot storföretags perspektivet varit gällande med en syn att tillväxt administreras fram. Forskningsresultaten har har praktisk betydelse bland annat för hur man utvecklar tillväxtföretag.

Claes Hultmans forskning ansluter till forskningsprofilen Människors affärer, IT och marknadens processer som är en av fyra forskningsprofiler vid Örebro universitet.

I och med att företagsekonomi nu får en vetenskaplig ledning räknar man med utbyggnad av forskningsverksamheten och en snabb uppbyggnad av forskarutbildningen i ämnet. Det sistnämna är en av de första uppgifterna för professor Hultman. Forskarutbildningen i företagsekonomi kommer enligt planerna starta i Örebro redan vid årsskiftet.

För mer information, kontakta Claes Hultman, tfn 019-30 35 22 eller 0708-303522 (mobil).
Önskas fotografi på professor Hultman går det bra att kontakta Jörgen Westlin,
tfn 019-30 10 45, e-post jorgen.westlin@adm.oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera