Artikel från Umeå universitet
4 oktober 2001

Chefsrabbi Ehrenpreis syn på judenhet och judendom

Marcus Ehrenpreis (1869-1951) var chefsrabbin i Stockholm under åren 1914-1949. Under den tiden publicerade han också ett tjugotal böcker på, svenska och sedan början av 1928, tidskriften – Judisk Tidskrift. Hans författarskap riktade sig till den svenska allmänheten, judisk som icke-judisk. I sitt författarskap behandlade han den judiska traditionens och kulturens konfrontation med den moderna världen och sökte en levande syntes mellan de två.

I sina skrifter lägger Ehrenpreis stor vikt vid litteraturkritik och historisk forskning och deras roll i skapandet av en förståelse för judisk kultur i den moderna världen. För honom var litteraturen båda bäraren av etiska värderingar och ett forum inom vilket nya idéer kunde prövas och förmedlas.

sina historiska skrivelser önskade han motarbeta tendenser inifrån och utifrån den judiska sfären som antingen dömde judarnas kultur till det förflutna och krävde att judarna assimilerar bort sin särart, eller också lade alltför stor vikt på den roll som katastrofer och förföljelser spelade i judisk historia till kostnaden av den pågående och kreativa judiska kulturutveckling.

Under andra världskriget (då Judisk Tidskrift var så gott som den enda fria judiska intellektuella tidskrift kvar i Europa) koncentrerade han sig på de kulturella värderingar han ansåg vara ett arv från den religiösa traditionen – social rättvisa, minoritetsrättigheter och fred bland folken. Han understryker deras vikt för utvecklingen av den demokratiska traditionen i Europa som nu hotas av nazismen

Medan Ehrenpreis riktar in sig helt och hållet på den judiska gruppens förhållande till omvärlden anser avhandlingsförfattaren att hans arbete med att skapa en syntes mellan allmän kultur och en enskild invandrargrupps nedärvd kultur vara ytterst relevant för alla etniska minoriteter i Sverige även idag.

Stephen Fruitman nås på:
E-post: stephen.fruitman@idehist.umu.se

Fredagen den 12 oktober försvarar Stephen Fruitman, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln_Creating a New Heart: Marcus Ehrenpreis on Jewry and Judaism. Svemnska titel: Att skapa ett nytt hjärta. Marcus Ehrenpreis om judenheten och judendomen.
Disputationen äger rum kl. 9.15 i Humanisthuset, hörsal E. Fakultetsopponent är Dr. David Gaunt, Södertörns högskola, Stockholm.
Disputationsakten sker på engelska.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera