Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2001

Modeller för framtidens energianvändning

Beskrivningar av hur vi använder energin har utvecklats av Ingrid Nyström vid Institutionen för energiteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Sådana beskrivningar används i modellsystem för att beräkna energianvändningen i framtiden Modellerna ligger till grund för energipolitiska beslut.

Ingrid Nyström presenterar sina beskrivningar i en doktorsavhandling. Energisystemmodeller används som beslutsstöd för strategiska energipolitiska beslut (t ex rörande energi- och miljöskatter, investeringsstöd till vissa energitekniker eller inriktning på energiforskning). En bra beskrivning av användningen av energi är en viktig del för att ge relevanta resultat från dessa modeller. Avhandlingen tar upp två olika sätt att beskriva energianvändning.

Genom att koppla ihop energisystemmodellen med en ekonomisk modell kan man beskriva hur förändringar i energipris påverkar efterfrågan på energi. Den påverkan kan ha stor betydelse om man till exempel inför kraftigt höjda koldioxidskatter. Studien visar att det har stor betydelse hur man beskriver möjligheterna att tekniskt effektivisera energianvändningen även i en sådan kopplad modell.

Genom att detaljstudera energianvändningen i vissa sektorer kan man också få en bättre bild av hur energianvändningen kan förändras med tiden. I avhandlingen presenteras en sådan sektorsstudie av skogsindustrin och dess energianvändning. Resultaten visar att det på lång sikt finns stora möjligheter för skogsindustrin att effektivisera sin energianvändning, öka den interna elproduktionen och öka leveranserna av biobränslen till annan användning.
Sammantaget skulle skogsindustrin på detta sätt kunna bidra betydligt till att begränsa utsläppen av koldioxid från det svenska energisystemet, även om produktionen fortsätter att öka. (Effekter på koldioxidutsläppen genom upptag av koldioxid i själva skogen har inte tagits hänsyn till i studien.)

Avhandlingen “Exploring the treatment of energy demand in energy systems engineering modeling” försvarades vid en offentlig disputation den 28 september på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

För vidare information kontakta:
Ingrid Nyström, Energiteknik, Chalmers, Göteborg, tel: 031-772 5242, e-post: inni@entek.Chalmers.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera