Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2001

Dennispaketets konflikter i avhandli

Debatten om Dennispaketet utvecklades till en av de mest djupgående och infekterade konflikterna någonsin om trafiken och miljön i Stockholmsregionen. Det konstateras i en doktorsavhandling vid Linköpings universitet som analyserar maktutövningen i de frågor som Dennispaketet aktualiserade.

Stockholms trafiksystem har i flera decennier varit en återkommande källa till frustration och konflikter för regionens invånare, politiker, experter och tjänstemän. Under 1990-talet kretsade diskussionerna kring Dennispaketet, som fått namnet efter dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis och var en överenskommelse mellan folkpartister, moderater och social-demokrater i Stockholms stad och landsting.

Dennispaketets syfte var att förbättra Stockholms miljösituation, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för regionens utveckling. Avhandlingen, som skrivits av Karolina Isaksson vid tema Teknik och social förändring, analyserar maktutövningen i de konflikter om rummet och miljön som paketets vägfrågor ledde till. I fokus för avhandlingen står de olika åsikter, perspektiv och prioriteringar som kom till uttryck i projektets utformning, i den offentliga debatten och i genomförandet tills Dennispaketet stoppades i februari 1997.

Avhandlingen diskuterar den kraftfulla miljöretorik som utvecklades och där i princip samtliga aktörer hade slagkraftiga miljöargument som talade för just deras syn på trafiksystemets utformning. Det gjorde att miljöargumenten urvattnades samtidigt som ett antal “rumsliga maktaspekter” tydligt aktualiserades. Dit hör till exempel hur innerstaden prioriterades framför förorten eller – annorlunda uttryckt – centrum framför periferi.

När Dennispaketets delprojekt planerades och delvis genomfördes tycktes också kulturmiljö väga tyngre än till exempel friluftsmiljö. Studien visar att Dennispaketet också gav upphov till en rad socialt och fördelningspolitiskt problematiska frågor. Dit hör frågor om vems miljö och vilket slags miljö och rum som prioriteras, men det är frågor som inte uppmärksammades i någon större utsträckning i den offentliga debatten om paketet.

Studien visar att frågor om miljö och rumslig förändring alltid är socialt och politiskt kontroversiella frågor. Därmed, menar Karolina Isaksson, är det också viktigt att miljöfrågornas sociala aspekter får större utrymme i det offentliga beslutsfattandet.

Avhandlingen heter “Framtidens trafiksystem? Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor”. Disputationen äger rum 2001-10-05. Karolina Isaksson kan nås per tel 011-36 3285 eller via e-post karolina.isaksson@ituf.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera