Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2001

Palme- och Hesselgrenprofessurerna till internationellt framstående forskare

Vetenskapsrådet har beslutat att för läsåret 2002/03 går Kerstin Hesselgren-professuren till professor Marie-Laure Djelic, Frankrike och Olof Palme-professuren till professor Manfred Nowak, Österrike.

Marie-Laure Djelic är sedan i februari i år professor vid ESSEC, Cergy-Pontoise i Frankrike. Hon doktorerade 1996 i sociologi vid Harvard University och bland hennes senare arbeten har Exporting the American Model (Oxford University Press, 1998) rönt särskild uppmärksamhet. Den handlar om hur europeiskt näringsliv förändrats under efterkrigstiden under inflytande av amerikanska tänkesätt vad gäller organisation och företagsledning. Professor Djelic är en aktiv yngre forskare som framöver förväntas ge väsentliga bidrag till kunskapsutvecklingen inom managementområdet. Värdinstitution under vistelsen i Sverige är företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.
Kerstin Hesselgren-professuren som inrättats till minne av Sveriges första riksdagskvinna, skall innehas av en internationellt framstående utländsk kvinnlig forskare.

Professor Manfred Nowak är jurist och kommer från universitetet i Wien. Han är en högt meriterad forskare inom området mänskliga rättigheter. Hans viktigaste arbete, UN Covenant om Civil and Political Rights (Kehl/Strasbourg/Arlington, 1993) är numera den klassiska kommentaren till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Värdinstitution under Sverigesvistelsen är Raoul Wallenberg institutet i Lund.
Olof Palme-professuren ska innehas av en internationellt framstående forskare och är inriktad mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, särskilt internationell politik, men också det jämförande studiet av sociala institutioner.

Ytterligare information kan fås av
Birgit Arve-Parès, forskningssekreterare
08-546 44 326
bap@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera