Tema

Celldöd som behandlingsvägvid elakartade hjärntumörer

Fredagen den 5 oktober försvarar Christina Vallbo, institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, en avhandling som visar att cellgiftet estramustin kan framkalla apoptos (celldöd) i elakartade hjärntumörer.

Patienter som får diagnosen elakartad hjärntumör av typen höggradiga gliom förväntas bara leva några månader utan behandling och med behandling är den förväntade överlevnaden inte högre än 12-18 månader. Därför är det viktigt att hitta nya behandlingsmetoder. Apoptos är en typ av celldöd som förekommer normalt för att bli av med celler som av någon andledning inte längre behövs. För en tumörs utveckling är denna celldöd lika viktig som celltillväxten: Vid minskad celldöd växer tumören snabbare. Att förstå de faktorer som styr celldöd/apoptos är därför en del av forskningen kring nya metoder för cancerbehandling.

Den här avhandlingen visar att estramustin, ett cytostatikum (”cellgift”), medför apoptos i gliom, både i experimentella system på råtta men, mest intressant, också i tumörer hos patienter som behandlats med estramustin. Det var endast tumörceller och inte de normala cellerna som gick i apoptos.

När gliomcellerna strålbehandlades observerades ingen apoptos, men när de två metoderna strålbehandling och estramustinbehandling kombinerades visade sig apoptotiska celler både hos cellerna och i djurmodellen. För att förstå och förklara varför estramustin men inte strålbehandling gav apoptos undersöktes några av de faktorer påverkar apoptos i cellen. Det rör sig om proteiner som finns i cellen och styr dess liv och död. Ett av dessa proteiner (AKT) minskade i mängd sedan cellerna hade behandlats med estramustin, men inte efter strålbehandling. Detta kan vara en orsak till apoptos i tumörcellerna efter estramustinbehandling.

Ett problem vid behandling av cancer är att blodflödet är lägre i tumörer än i normal vävnad. Därför kan det vara svårt att få tillräckligt med cytostatika till tumören för att cellerna skall dö. Mot den bakgrunden undersöktes blodflödet efter estramustinbehandling, och det visade sig att estramustin ökade blodflödet i tumören.

Att påverka mängden apoptos i tumörer kan vara en viktig faktor för att förstärka dagens behandlingar och att hitta nya behandlingar för bl.a. hjärntumörer.

Christina Vallbo kommer från Örnsköldsvik. Hon kan nås på tel. 031-7951702, e-post: Christina.vallbo@onkologi.umu.se

Avhandlingen har titeln ”Apoptosis in malignant glioma: Experimental and clinical studies, with special regard to the antimicrotubuli drug estramustine”. Svensk titel: ”Apoptos i maligna gliom: Experimentella och kliniska studier med speciellt intresse för anti-microtubulidrogen estramustin”.
Disputationen äger rum kl 09.30 i onkologens föreläsningssal, 2 tr, byggnad 7.
Fakultetsopponent är professor Sten Nilsson,enheten för onkologi, Karolinska institutet, Stockholm.

Celldöd som behandlingsvägvid elakartade hjärntumörer

 lästid ~ 2 min