Tema

Framtidens forskningsledare förstärkerLTH:s satsning på InfoCom

Andreas Molisch är nyutnämnd professor i radiosystem vid institutionen förElektrovetenskap LTH. Han är en 35-årig österrikare som förutom professuren äventilldelats ett anslag på 10 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF!Andreas Molisch är nämligen en av de 20 yngre, begåvade forskare som i våras fickdela på 200 miljoner kronor under sex år. Dessa s k INGVAR-stipendier går till”framtidens forskningsledare” inom högskola och näringsliv.I Molischs fall handlar forskningen om att studera egenskaperna hos dubbelriktademobilradiokanaler.

– Det här är ett grundläggande område bakom mobilradiotekniken, nämligen
utforskning av själva kanalen, ”etern” mellan sändare och mottagare. Den moderna
tekniken ställer allt högre krav på kunskap om radiokanalen, säger Clas Agnvall,
prefekt på Institutionen för elektrovetenskap.
– Den kunskapen ligger till grund för mycket av forskningen kring mobil
kommunikation som utförs vid vår och andra institutioner inom LTH. Professuren är
också en förstärkning av LTH:s satsning på InfoCom. I inledningskedet kommer två
doktorander att engageras, tillägger han.
Molisch har forskat om mobil radiokommunikation vid Wiens tekniska universitet
och åt telekomföretaget AT&T i New Jersey. Han kommer nu gradvis att avveckla det
engagemanget till förmån för LTH. Hans arbete handlar förutom om grundforskning
och mätningar bl a om att skapa intelligenta riktade antennsystem som kan förstärka
signalen så att bästa möjliga förbindelse mellan basstation och telefon uppnås.
I torsdags överlämnades stipendierna vid en festlighet i World Trade Center i
Stockholm där SSF:s ordförande Ingvar Carlsson liksom statsminister Göran Persson
talar. I fredags besökte Andreas Molisch ett välkomstparty på Institutionen för
Elektrovetenskap (andra våningen på E-.huset).

Frågor kan besvaras av prefekt Clas Agnvall, 046-222 48 58, Clas.Agnvall@es.lth.se

Framtidens forskningsledare förstärkerLTH:s satsning på InfoCom

 lästid ~ 1 min