Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2001

I Linnés anda

Den etnobiologiska boken “Människan och naturen” från Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet har nu kommit från trycket. I Linnés anda kan man där göra en resa genom Sverige och genom olika tider.

Sedan Linnés första resa i Sverige år 1732, “Lapplands Resa”, har många betydande arbeten tillkommit om den traditionella användningen av växter och djur i olika landsändar. Genom det nyutkomna etnobiologiska bokverkets första band har vi nu fått ett samlat modernt etnobiologiskt verk. “Människan och naturen: etnobiologi i Sverige 1” innehåller sextio tematiska artiklar som skildrar hur människan har nyttjat, nyttjar och i framtiden kan tänkas använda biologiska resurser.

Här skildras ett brett spektrum av ämnen, exempelvis vikingatida botanik, färgväxter, sillens betydelse, älg- och rådjursjakt, kristidsgrödor, fiskskinn som råvara, spånadsväxter, bomb- och mögelhundar, horn och ben, äggtäkt, barkbåtar och vasspipor, krukväxternas historia, skogens och torvens användning och mycket, mycket mer.

Redaktörer och medförfattare till verket är tre anställda på CBM (Centrum för biologisk mångfald) vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Uppsala universitet: Håkan Tunón, Börge Pettersson och Ingvar Svanberg.

– Det är nu inte tid att vila på lagrarna utan planeringen rörande de två kommande volymerna, “Människan och floran” samt “Människan och faunan”, måste sättas igång, säger Håkan Tunón. De är planerade till år 2003 respektive 2005. Under försommaren 2002 kommer ett nytt etnobiologisymposium att arrangeras och det kommer att gå av stapeln på Skansen i Stockholm.

Projektet leds av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Ájtte (Svenskt Fjäll- och Samemuseum), Fredriksdals friluftsmuseum, Nordiska museet/Julita – Sveriges lantbruksmuseum, Nordiska kulturlandskapsförbundet, Naturhistoriska riksmuseet och Stiftelsen Skansen. En gästprofessur, Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap, är också knuten till projektet.

* Etnobiologi= forskningsinriktning som studerar traditionella kunskaper om hur organismer utnyttjas som livsmedel, medicin och råmaterial samt deras roll i sedvänjor, föreställningar och ritualer.

För mer information, kontakta:
Börge Pettersson, 018-67 27 44
CBM, Box 7007, 750 07 Uppsala

Håkan Tunón, 018-67 25 91
CBM, Box 7007, 750 07 Uppsala

Ingvar Svanberg, 018-471 16 85
CBM, Inst. för östeuropastudier,
Box 514, 751 20 Uppsala

Se också www.cbm.slu.se/etnobio.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera