Tema

Rätt teknik förebygger bråck i operationssnitt

Det är fortfarande vanligt med ärrbråck efter stora bukoperationer. Denna kirurgiska komplikation – som förorsakar cirka 2 000 operationer per år i Sverige – kan delvis förebyggas med en god suturteknik, visar en avhandling vid Umeå universitet.

Yucel Cengiz, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, konstaterar att den viktigaste mekanismen bakom ärrbråck sannolikt är att sårkanterna skiljs tidigt. För detta talar att i stort sett alla ärrbråck kunde hittas vid en klinisk undersökning ett år efter operationen.

Åtminstone delvis kan ärrbråck förebyggas med en god suturteknik: En vanlig fortlöpande sutur ger starkare sår än en dubbelloop-teknik. Suturer som placeras nära sårkanten ger starkare sår än suturer 10 mm från sårkanten om kvoten emellan suturernas och sårets längd är 1 till 4. Vid ökat tryck i buken skiljs sårkanterna med en mass-closureteknik men inte om suturerna placeras enbart i bindvävslagret.

Yucel Cengiz arbetar på Sundsvalls sjukhus och finns på tel 060-18 10 00 alt. 070-699 55 42. e-post: y.cengiz@swipnet.se

Avhandlingen har titeln ”Separation of wound edges in midline celiotomies: the importance of suture technique”. Svensk titel: ”Separation av sårkanter efter medellinjesnitt: Suturteknikens betydelse”.
Disputationen äger rum kl 13.15 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Lena Holmdahl, Göteborg.

Rätt teknik förebygger bråck i operationssnitt

 lästid ~ 1 min