Artikel från Karolinska Institutet
14 september 2001

I morgondagens nummer av Science: Malariaparasiten binds till moderkakan via immunglobulin

Malariaparasitens bindning till röda blodkropparna i moderkakan under en graviditet har nu klarlagts.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet presenterar i kommande nummer av tidskriften Science hur icke-specifikt immunglobulin, IgG, binder till ett av malariaparasitens ytprotein (PfEMP1). Detta ytprotein har inringats och
en sekvens på 200 aminosyror har identifieras. IgG binder där med sin ena ände (Fab) och fungera då som en länk till receptorer på moderkakans celler, dit den andra änden av IgG (Fc) binds.

Malaria infektion under graviditet orsakar ofta svår sjukdom och även dödsfall i länder där malariaparasiten förekommer. Det är också vanligt med missfall, för tidiga födslar och låga födelsevikter.

Röda blodkroppar kan inte passera från modern över till fostret, men man vet att en ansamling av parasitinfekterade röda blodkroppar sker i moderkakan hos malariadrabbade mödrar, även hos kvinnor där mängden parasiter i blodet är låg. Det sker en kraftig ökning av transporten av IgG
från moder till foster via moderkakan under graviditetens sista månader.
Det är också då som en ansamling av malariainfekterade röda blodkroppar inträffar. Artikelförfattarna föreslår att en selektion av röda blodkroppar med extra hög förmåga att binda IgG sker.

Artikel:
Role of nonimmune IgG bound to PfEMP1 in placental malaria
Flick K, Scholander C, Chen Q, Fernandez V, Pouvelle B, Gysin J, Wahlgren M.
Publiceras i: Science 293, 14 September 2001, med Editorial Comments.

För mer information kontakta:
Professor Mats Wahlgren, Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet
tel. 08-728 7277, mats.wahlgren@smi.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera