Tema

Göteborgsprofessorer arrangerar invigningskonferensen i Alexandria

Göteborgsprofessorerna Annica Dahlström och Christopher Gillberg har fått hedersuppdraget att arrangera en konferens i Egypten om människans sociala utveckling och om autism. I anslutning till invigningen av det nya biblioteket i Alexandria i april 2002 genomförs fyradagarskonferensen ”The Social Brain”. Konferensen, som invigs av HM Drottning Silvia, beräknas samla mer än 1000 deltagare från hela världen.


Det legendariska biblioteket i Alexandria är för alltid förlorat. Dess fantastiska historia är väl dokumenterad, dess försvinnande är dock höljt i dunkel. Vid vår tideräknings början var biblioteket i Alexandria
samlingspunkten för lärde, filosofer och vetenskapsmän från hela världen. Det var början till vår tids universitet. När biblioteket försvann gick kanske världens största kunskapscentrum förlorat. Många trodde att det tomrum som då uppstod aldrig skulle fyllas.

Men det nya biblioteket i Alexandria är nu färdigtställt och invigs officiellt i april 2002. Ett nytt centrum för kunskap är på väg att etableras. I anslutning till invigningen av biblioteket kommer därför en stor konferens att hållas. Den kommer att fokuseras på arnneuropsykiatriska
funktionshinder, framförallt autismspektrumstörningar. Många namnkunniga forskare från hela världen kommer att föreläsa under konferensens fyra dagar.

Chefen för det nya biblioteket i Alexandria, Director Ismail Serageldin, presenterar biblioteket vid årets Bok & Biblioteksmässa. Biblioteket, som är ett arkitektoniskt mästerverk ritat av den norska arkitektfirman Snöhätta,
har stora ambitioner. Målet är att bli världens viktigaste och största bibliotek.

Presskonferens
Annica Dahlström och Christopher Gillberg inbjuder tillsammans med Ismail Serageldin till presskonferens den 13 september kl 13.30 i sal R23, Svenska Mässan,
entré via hotell Gothia. Lätt förtäring kommer att serveras.

Göteborgsprofessorer arrangerar invigningskonferensen i Alexandria

 lästid ~ 1 min