Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2001

Avsliten hälsena bör opereras

Det är tio gånger vanligare att en avsliten hälsena brister igen om patienten behandlas med gips, jämfört med om hälsenebristningen opereras. Det visar resultaten av en svensk studie som kan få stor betydelse för framtida behandling av motionärer och idrottare.

Gipsbehandling i två månader har hittills varit den vanligaste behandlingsmetoden i Sverige vid avsliten hälsena. Denna behandling har dock allt mer kommit att ifrågasättas beroende på risken för att senan ska brista igen snart efter avslutad behandling.

Nu har den största internationella studien någonsin gällande vilken behandling som är bäst efter hälsenebristning slutförts vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Huddinge Universitetssjukhus. Den nu slutförda studien har omfattat 112 patienter med akut avsliten hälsena som lottades (randomiserades) till behandling med endera gips i två månader eller operation med efterföljande kort gipstid och därefter behandling i en rörlig stödskena. Samtliga deltagande patienter har följts i minst två års tid.

Efter avslutad gipsbehandling brast hälsenan snart igen hos hela 21 procent av de patienter som ingått i studien. Bland de patienter som opererades akut drabbades färre än två procent av en förnyad bristning. Styrka och uthållighet i vadmusklerna var dock lika stor i båda grupperna vid uppföljning efter två år.

Drygt hälften av de sammanlagt 112 patienterna i de bägge grupperna i studien återgick till motionsidrott, men de opererade patienterna kunde i högre utsträckning återgå tidigt till arbete. De var också betydligt oftare nöjda med den behandling som gavs.

Hälsenebristningar drabbar mest motionerande män mellan 30 och 50 år. De allra flesta skador uppkommer under idrott med inslag av snabba löpningar framåt, som i lagbollsporter och racketsporter. Att ha spelat badminton är den vanligaste orsaken till att en hälsena brister i Sverige. Den behandling som ges bör leda till god funktion, arbetsåtergång och möjlighet att återuppta idrottsutövning så snabbt som möjligt.

Leg läkare Michael Möller, tel: 031-343 61 64, fax: 031-343 40 92, tel hem: 0300-213 05, mobil: 0706-71 22 87, e-post: michael.moller@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för Ortopedi.

Avhandlingens titel: 2On the treatment of Achilles tendon rupture2

Avhandlingen försvaras fredagen den 14 september 2001, klockan 09.00, i Aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera