Artikel från Stockholms universitet
6 september 2001

Vart tar civilekonomerna utbildade vid Stockholms universitet vägen?

Varje år diplomeras 4-500 nya ekonomie kandidater och ekonomie magistrar vid Stockholms universitet. Dessa kallas också civilekonomer. De har tre respektive fyra års studier bakom sig, varav större delen inom ämnet företagsekonomi. Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet utbildar framtidens kvalificerade ekonomer och företagsledare! Nu gör vi en, med universitetsmått mätt, stor satsning på att återfinna dessa.

Alumner – viktiga relationer
Just att återfinna före detta studenter, som läst vid ett storstadsuniversitet är ett projekt i sig. Bostadsadresserna i kund- och kontaktdatabaserna blir snabbt inaktuella, även bland de studenter som fortfarande studerar. Trots det har institutionen bjudit in ca 1 200 av institutionens alumner. Gensvaret har varit stort och 110 av dessa kom till ett historiskt alumnimöte den 6 september. Då presenterade lärare, forskare och professorer korta glimtar ur aktuella forskningsrön med återkoppling till näringsliv och utbildning. Efter detta erbjöds buffé med tillhörande mingel, återseenden och nätverkande.

Genomförda marknadsundersökningar visar att man som alumn gärna vill hålla kontakt med sitt gamla lärosäte och få information om vidareutbildning, nya forskningsrön och dessutom gärna vara gästföreläsare eller mentor till befintliga studenter. Detta gagnar naturligtvis studenterna som önskar nära kontakt med näringslivet.

Företagsekonomiska institutionen kan erbjuda forskarstudenter handledning och utbildning inom 15 olika forskningsprogram. Bland de programansvariga är professorerna Solveig Wikström och Björn Bjerke samt docenterna Adri De Ridder, Sikander Khan, Jens Lindberg och Jan-Erik Gröjer.

Rubriker som “Konsumenten, tekniken och finansiella tjänster”, “Årsredovisningens fallande värderelevans”, “Ägarstruktur och risker på aktiemarknaden, tillämpning av corporate governance” och “Entreprenörskap igår, idag, imorgon” är exempel på aktuell forskning vid institutionen. Både grundutbildning och vidareutbildning utvecklas kontinuerligt tack vare den forskning som sker.

Närmare information kan fås av Marie Jackalin, tfn 08-16 21 94, 070-668 25 38 eller e-post: mja@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera