Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2001

Fyra nya hedersdoktorer vid KTH 2001

Henning Larsen: högaktuell arkitekt med hela världen som arbetsfält.Ingemar Lundström: framgångsrik entreprenör och uppfinnare av den elektroniska näsan. Clyde Martin: nyskapande forskare i gränslandet mellan matematik, medicin och robotik. Hartmut Zabel: med halvledarfysik, magnetism och folkbildning inom sitt breda ämnesregister. Dessutom är alla fyra professorer och efter den 16 november vid promotionen i Stockholms stadshus kan de alltså lägga till titeln TeknD h. c. på sina visitkort, där h. c. betyder honoris causa.

Henning Larsen tilldelas hederstiteln för sin utomordentliga förmåga att förena funktionell och estetisk formgivning. Han är förstås högaktuell som arkitekt för Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik, där KTHs och Stockholms universitets resurser inom områdena sammanförs, och som invigs av kungen den 3 oktober. Under sin yrkeskarriär har Henning Larsen vunnit många prestigefyllda arkitekttävlingar, bl.a. 1969 i tävlingen om universitetet i Trondheim. Han erhöll internationell ryktbarhet genom utformandet av utrikesministeriet i Riyadh i Saudiarabien. År 1993 vann Larsen tävlingen om ett nytt huvudbibliotek i Malmö, som stod färdigt 1997.
Henning Larsen har under åren undervisat och föreläst på ett stort antal arkitekturskolor runt om i världen. Under åren 1968-96 var han professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn.

Kontaktperson är Staffan Henriksson, sh@arch.kth.se, tel 08 790 85 10

Ingemar Lundström, Linköpings universitet, tilldelas hederstiteln för sin vetenskapliga skicklighet, som banat väg för nya rön i gränslandet fysik-teknik-biologi. Denna forskning har framgångsrikt omsatts i svensk företagsamhet t.ex. i “den elektroniska näsan”, som kan lukta sig fram till giftiga gaser. Ingemar Lundström representerar mycket av det som KTH och SU önskar uppnå genom samlokaliseringen av områdena fysik och bioteknik i det nya Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik.
Sedan 1978 innehar Ingemar Lundström en professur i tillämpad fysik vid Linköpings universitet. Han är sedan 1987 ledamot av Svenska Vetenskapsakademien och innehar tillsammans med olika samarbetspartner ett flertal patent. Ingemar Lundström tilldelades 1997 Chester Carlsons Forskningspris och 2001 tilldelades han tillsammans med professor Bengt Kasemo Akzo Nobel Science Award Sweden.

Kontakt person är Torleif Härd, torleif.hard@biochem.kth.se, tel 08 608 92 30 08 5537 84 02

Clyde Martin, Texas Tech University, USA, tilldelas hederstiteln för sin nyskapande forskning i gränslandet mellan matematik, medicin och robotik. Clyde Martin är professor både i matematik och i medicin! vid Texas Tech, där han också är föreståndare för och grundare av Center for Applied Systems Analysis samt Institute for the Mathematics of the Life Sciences.

Clyde Martin har sedan flera år, bl a. som gästprofessor och fakultetsopponent, stark anknytning till KTH. Clyde Martin har tillfört KTH värdefull kompetens inom biomatematik och modellering av komplexa system samt bidragit med nya perspektiv på sambanden mellan biomekanik och robotik. Han har också medverkat till att skapa nya kontakter mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet och deltagit vid utvecklandet av nya forskningsprojekt.

Kontaktperson är Anders Lindqvist, alq@math.kth.se, tel 08 790 73 11

Hartmut Zabel, Ruhr-Universität Bochum, Tyskland, tilldelas hederstiteln för sin forskning i gränslandet mellan vetenskap och teknik, för sina insatser inom folkbildningen och för sitt nytänkande inom undervisningen. Som gästprofessor vid KTH har han på ett enastående sätt entusiasmerat studenter och medarbetare.

I sitt arbete som professor i fasta tillståndets fysik vid Ruhr-Universität Bochum leder Hartmut Zabel ett stort konsortium, som förenar insatser inom halvledarfysik och magnetism. Han är en mycket framstående forskare inom områden som spridningsfysik (röntgen, neutroner) och tunnfilmsmagnetism. Hartmut Zabel erhöll sin doktorsgrad vid universitetet i München. Sin akademiska karriär grundlade han i USA vid University of Illinois.

Kontaktperson är Björgvin Hjörvarsson, bjorgvin@mathphys.kth.se, tel 08 790 71 05

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera