Tema

Sveriges första interaktiva realtidsschatt om hälsa och stress

På Sveriges första interaktiva realtidschatt om hälsa och stress kan man möta andra människor för att ventilera tankar om stress och hälsa. Det är Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress, CEOS, i Uppsala som nu introducerar denna chatt.

På www.ceos.nu kan man i realtid ventilera tankar om stress, hälsa och hur man optimerar energi och välbefinnande i det moderna samhället, och man kan också dela med sig av idéer och erfarenheter. På hemsidan finner man även information om hälsa och stress och ett test för regelbunden mätning, jämförelse och återkoppling av hälsa och stressnivå.

Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress är ett forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på den ’nya’ tidens samhällsproblem. Verksamheten drivs i samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala akademiska sjukhus med stöd från bland andra Landstinget i Uppsala län.

För ytterligare information, kontakta Dan Hasson, telefon 018-611 35 70, 070-728 42 98.

CEOS adress och chat: http://www.ceos.nu

Sveriges första interaktiva realtidsschatt om hälsa och stress

 lästid ~ 1 min