4 september 2001

Ärtproteiner som högvärdig proteinkälla i livsmedel

Ärtprotein kan ersätta sojaprotein i barnvällingar och vegetariska produkter.

Mattias Fredriksson vid Institutionen för livsmedelsvetenskap på Chalmers har i sitt doktorsarbete utvecklat en industriell process för framställning av ärtprotein-produkter med förbättrade näringsegenskaper, främst då det gäller tillgängligheten av mineraler såsom järn och zink. Ärtproteinerna är tänkta att ersätta sojaproteiner vilka idag används i barnvällingar och vegetariska produkter.

Under första delen av projektet utvecklades en industriell process för tillverkning av protein-isolat baserat på ärtprotein. Tillverkningsprocessen utformades så att de näringsmässiga egenskaperna hos protein-isolatet förbättrades. Det nyutvecklade protein-isolatet användes därefter för tillverkning av barnvälling, där protein-isolat är en viktig ingrediens.

Nästa steg i arbetet var att utvärdera om barnvälling baserad på det nyutvecklade protein-isolatet gav de förväntade förbättringarna, det vill säga en förbättrad tillgänglighet av mineraler. Utvärderingen gjordes med hjälp av en nyutvecklad datorstyrd mag-tarm modell, som simulerar mag-tarmsystemet hos människa.

Resultaten visar att barnvälling med det förbättrade protein-isolatet ger ökad tillgänglighet av järn och zink. Då välling baserad på soja- respektive ärt-protein jämfördes, tyder resultaten på att välling med ärtprotein är att föredra ur mineralsynpunkt.

Doktorsarbetet ingick i ett EU-projekt som koordinerades av Institutionen för livsmedels-veten-skap vid Chalmers tekniska högskola. Projektet var ett samarbete mellan industrier och högskolor från sex europeiska länder.

Avhandlingen “Pea-Protein Products for Food Applications, methods for improving iron and zinc availability” försvaras vid en offentlig disputation den 7 september kl 10.00 i sal KB, Kemigården 4, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

För vidare information kontakta:
Mattias Fredrikson Tel: 031-141772. E-mail: m_fredrikson69@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera