Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 augusti 2001

De flesta blir av med sina fobier på mindre än tre timmar

Det går att behandla barns och ungdomars fobier vid bara ett enda tillfälle och bespara dem många års lidande. I den avhandling som Lisa Svensson lägger fram vid Stockholms universitets psykologiska institution framgår det att 82% av de 60 barn som fick en tre timmars exponeringsbehandling för sina specifika fobier blev av med sin fobi. Detta resultat höll i sig även ett år efter behandlingen. Dessutom har barnen som behandlades vid intervjuer berättat att de upplevde behandlingen som något positivt och spännande och över 90% av dem var mycket nöjda med resultatet.

Studierna visade att barn i Sverige är rädda för liknande saker som barn i andra länder, men att svenska flickor lider av mindre rädsla än flickor från andra länder. Det fanns inte heller något samband mellan de rädslor som barn som lider av fobi har och deras föräldrars rädslor, och inte heller mellan hur mycket föräldrarna ansåg att de visade rädsla för sina barn och hur rädda barnen var. Behandlings-resultatet påverkades inte av om en förälder var närvarande vid behandlingen. Trots att den bara tog tre timmar ansåg inte barnen att den hade varit stressande.

Specifika fobier är irrationella rädslor som är starka och överdrivna. Barn som lider av någon fobi kan hindras i sin utveckling. De upplever ofta stark ångest med svettningar, hjärtklappning m.m. och därför räknas fobier till gruppen “ångest-problem”. I Sverige finns inte så mycket forskning om rädslor och fobier hos barn. Lisa Svenssons avhandling är den första kontrollerade behandlingsstudien och den består av fyra empiriska studier. I den första undersöktes rädslor och relationen mellan rädslor och generell ångest hos 550 skolbarn, i den andra relationen mellan fobiska barns och deras föräldrars rädslor och ångest och i den tredje jämfördes två former av en-sessions exponeringsbehandling (barnet behandlas ensam eller med en förälder närvarande) med ingen behandling för 60 barn och ungdomar mellan 7 och 18 år som led av någon specifik fobi. Exponeringsbehandlingen är en form av kognitiv beteendeterapi som bygger på att terapeuten hjälper barnet att gradvis närma sig det han eller hon är rädd för. Den fjärde studien undersökte med inter-vjuer hur barn som behandlats med en-sessionsbehandlingen upplevde denna.

Avhandlingens titel: Specific phobias in children and adolescents: A cognitive behavorial approach

Avhandlingen försvaras fredag 21 september kl.13.00 i föreläsningssalen U31, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8 och opponent är professor Anne-Marie Albano, New York University

Lisa Svensson kan nås på e-post lisasvensson@rcn.com eller 070-661 24 00.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera