Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2001

Forskningsprogram om kemikalier och störd fortplantning får 32,5 miljoner

Vi utsätts dagligen för flera olika ämnen i miljön som i mycket små doser kan störa vår fortplantningsförmåga. – Det finns en risk att vi människor och de vilda djuren just nu utsätts för ett gigantiskt biologiskt experiment, säger Ulf Magnusson, föreståndare för Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala, som nu får 32,5 miljoner kronor i forskningsanslag från Naturvårdsverket för att undersöka om låga doser kemikalier i miljön påverkar fortplantningsförmågan hos olika djurarter.

Antalet spermier hos män har minskat under de senaste femtio åren. Fiskar har drabbats av tvekönighet och fåglar av förtunnade äggskal. Kemikalier i miljön misstänks var orsaken till dessa och andra störningar i fortplantningsförmågan. Det finns farhågor om att vi människor och de vilda djuren utsätts för ett smygande hot där låga, men ökande, doser av vissa kemikalier i miljön specifikt påverkar fortplantningssystemet.

Naturvårdsverket satsar nu 32,5 miljoner kronor på ett stort svenskt forskningsprogram som heter “Reproduktion i en giftfri miljö”. Inom projektet ska forskarna ta fram enklare och bättre metoder för att undersöka om låga doser av kemikalier i miljön påverkar fortplantningsförmågan hos olika djurarter. Programmet ska drivas av Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala, CRU, vid Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet där det finns en särskild kompetens för att studera fortplantningsförmågan hos ett stort antal olika djurarter och människor.

Genom att samordna forskningen på flera olika djurarter och göra jämförande studier hoppas forskarna snabbare kunna hitta nya, enklare och robusta metoder för att bedöma om kemikalier har negativa effekter på fortplantningen – metoder som ska kunna fungera både för miljöövervakning ute i naturen och som enkla laboratorietester för kemikalier på marknaden.

– Styrkan hos CRU ligger framför allt i att det inom centret finns forskarkompetens att följa utvecklingen och påverkan i miljön hos växter djur och människor, det vill säga vi kan följa hela kretsloppet, säger Ulf Ulmsten, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet och en av initiativtagarna till CRU och ansvarig för humanforskningen inom CRU samt universitetets representant i styrelsen. Från Uppsala universitet ingår också Ingvar Brandt, professor i ekotoxikologi, och Lennert Dencker, professor i toxikologi. Lennart Dencker studerar särskilt kemikaliers påverkan på den embryonala utvecklingen och samarbetar i övrigt med andra grupper med ansvar för proteomik.

Även EU-kommissionen och svenska miljödepartementet tar farhågorna på stort allvar och har uttalat att det är viktigt med mer forskning kring fortplantningsstörande kemikalier.

För vidare information, kontakta Ulf Ulmsten, telefon 018-611 57 61, Ulf.Ulmsten@kbh.uu.se, eller Ulf Magnusson, telefon 018-67 23 24, mobil 0709-77 08 55, Ulf.Magnusson@og.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera