Artikel från Lunds universitet
21 augusti 2001

Skånes tekniska utbildningar i samarbete

Skånes Tekniska Högskoleförbund är bildat. Det är ett samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola, LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg (som ingår i LTH), Malmö Högskola och högskolan Kristianstad. Inom förbundet planeras en rad samarbetsavtal på olika områden.

Rektorerna bakom samarbetet heter Thomas Johannesson (LTH), Per-Olof Glantz (Malmö Högskola) och Bengt Lörstad (Kristianstad).
Ett samarbetsavtal om forskarutbildning har tidigare (6 juni) träffats mellan LTH och Malmö högskola.
– Diskussioner har förts mellan de fyra enheterna i ungefär ett år. Till de övriga samarbetsområden som nu aktualiseras hör rekryteringen där utbildningen i tekniskt basår för studenter utan naturvetenskaplig kompetens hos de tre andra högskolorna är bra även för LTH, säger Thomas Johannesson.
– Det är också intressant att diskutera övergångsmöjlighterna från utbildningarna för högskoleingenjörer till civilingenjörer, säger Per-Olof Glantz.
– Även vad gäller forskningen kompletterar högskolorna varandra på ett intressant sätt, menar Bengt Lörstad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera