Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2001

Två nya professorer till Luleå tekniska universitet

Två nya professorer har utsetts vid Luleå tekniska universitets institution för hälsovetenskap i Boden.Gun Nordström är ny professor i omvårdnad och Gunnevi Sundelin i sjukgymnastik/fysioterapi.Därmed har universitetet utsett tre kvinnliga professorer bara de tre sista månaderna.

Gun Nordström, ny professor i omvårdnad, legitimerades som sjuksköterska 1968, avslutade sin vidareutbildning till anestesisjuksköterska 1971 och sin vårdlärarutbildning 1973.

1982 antogs hon till forskarutbildning vid Karolinska institutet, 1990 avlade Gun Nordström sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap och 1999 utnämndes hon till docent.

I sin yrkesutövning har Gun Nordström bland annat arbetat som anestesisjuksköterska, hon har arbetat som vårdlärare vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola, varit projektanställd vid Handikappinstitutet, arbetat som forskningsassistent vid Karolinska institutet och som forsknings- och utvecklingslärare vid Vårdhögskolan i Stockholm.

Gun Nordström disputerade 1990 på en avhandling med fokus på omvårdnad, psykosociala och sexuella aspekter på stomiopererade personers livssituation. Inom detta område har Gun Nordström gjort ett banbrytande arbete som bland annat inneburit att sjuksköterskor och stomiterapeuter fått en gemensam klassifikation att gå efter vid bedömningen av olika förändringar hos denna patientgrupp.

Gunnevi Sundelin, ny professor i sjukgymnastik/fysioterapi, är sedan 1998 anställd som universitetslektor i sjukgymnastik vid Umeå universitet.

Hon avlade sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap 1992 vid Umeå universitet med avhandlingen “Electromyography of shoulder muscles – the effects of pauses, drafts and repetitive work cycle”.

1999 antogs Gunnevi Sundelin som docent vid Umeå Universitet.

Den vetenskapliga produktionen omfattar arbetsskador, rehabilitering och ergonomi, där två inriktningar är tydliga. Den ena är träningseffekter vid arbetsrelaterade muskelbesvär i nacke och rygg, en långvarig klinisk studie innefattande 120 kvinnor som sysselsätter tre doktorander med Sundelin som huvudhandledare.

Den andra är arbetsmiljöns koppling till muskuloskelettala besvär hos olika yrkeskategorier, exempelvis musiker, förare av terränggående fordon och sjukvårdsbiträden i hemtjänsten.

– Självfallet har dessa båda professorstjänster stor betydelse för utvecklingen av institutionen, och är oerhört viktigt för forskningen, säger Karin Axelsson, prefekt vid institutionen för hälsovetenskap.

I och med tillsättningen av dessa båda professorer har Luleå tekniska universitet de tre senaste månaderna fått tre kvinnliga professorer. Den 1 april tillträdde Marja Vehviläinen som professor i människa och maskin med inriktning mot genusteori.

Upplysningar: Informatör Lena Edenbrink, 0920/916 22 Lena.Edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera