Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juni 2001

Danio, eller bara en danio?

Vad? Brachydanio är faktiskt Danio? Och Danio har blivit Devario? Vad pratar ni om? Jo. Om du är en akvarist eller tycker om att ha vackra fiskar simmande i ditt akvarium, då vet du kanske redan vad en jättedanio eller devariodanio är, och hur en blå danio, en zebrafisk eller en leoparddanio ser ut. Små livliga stimfiskar som finns i akvarier i hela världen, men som har sitt naturliga ursprung i tropiska och subtropiska rinnande sötvatten i södra och sydöstra Asien.

Varför kallas dessa fiskar för “danio”? Namnet har sitt ursprung i ordet “dhani” på Bangla, som har inspirerat till de vetenskapliga namnen för släktena Danio och Brachydanio. Jättedanio och devariodanio har ansetts vara typiska representanter för släktet Danio, medan de mindre arterna zebrafisk, blå danio och leoparddanio vanligen har placerats i släktet Brachydanio. Nu har detta ändrats, så att Brachydanio har blivit Danio och de före detta “typiska” Danio har fått namnet Devario. Ämnet behandlas i en avhandling som Fang Kullander nyligen lagt fram vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Spelar det någon roll om man kallas Danio eller Devario? Självklart! Fiskarnas första namn har samma funktion som människornas efternamn. Det indikerar familjeband, och det faktum att fiskar inte byter namn när de gifter sig får inte förringa de självklara anledningar till att vi människor är så fästa vid det vetenskapliga system för nomenklatur som vi har ärvt av Carl von Linné. De visar på släktskap. Men släktskap hos organismer betyder något annat för oss idag än det gjorde för Linné.

Fylogenetiskt släktskap och genetiska likheter går oftast hand i hand. Zebrafisken, eller zebradanion, är ett av de viktigaste djuren i experimentell biologi och medicin, oftast använd för studier av organismernas utveckling. Med kunskap om det nära släktskapet mellan zebrafisken och andra danioarter kan utvecklingsbiologer använda dessa i sitt arbete och förklara sina resultat i ett fylogenetiskt sammanhang. Detta bidrar till att förklara varför zebrafiskar gör vad nu zebrafiskar brukar göra, och i andra änden till att förbättra den medicinska vården för oss människor.

Fylogenetiskt släktskap speglar också arternas historia. Arter bildas när populationer delas, till exempel när en del av ett flodsystem snörs av eller ändrar riktning. Små fiskar som danio reagerar snabbt på en sådan ändring i miljön och bildar nya arter. Känner man till fiskarnas fylogeni så kan man rekonstruera utvecklingen av flodsystemen. De små danio-fiskarna ger oss därigenom en mer detaljerad insyn i södra och sydöstra Asiens geologiska historia än vad vanliga geologiska undersökningar kan göra.

Avhandlingens titel: Phylogeny and Species Diversity of the South and Southeast Asian Cyprinid Genus Danio Hamilton (Teleostei, Cyprinidae)

Fang Kullander kan nås på tfn 08-5195 4123, e-post fang.kullander@nrm.se (sektionen för vertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera