Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2001

Ny sajt om medicinsk forskning och djurförsök

Idag, tisdag den 26 juni, öppnas en ny webbplats: www.medicinsk.forskning.se. Syftet är att ge en inblick i forskningen, dess framsteg, nytta och metoder. En central fråga är de etiska problemen, inte minst djurförsök.

Bakom webbplatsen står samtliga medicinska fakulteter, veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet, Cancerfonden, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Vetenskapsrådet.

Samhällsutvecklingen ställer nya stora krav på forskarsamhället. Vad är etiskt korrekt forskning? Hur förhåller man sig till och behandlar människor som ställer sig till forskningens förfogande? Hur och med vilken rätt används djur i vetenskapens namn?
– Vi hoppas att webbplatsen kan vara ett sätt, bland många andra, att försöka möta och fånga upp den dialog som måste föras kring dessa komplicerade frågor, säger Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet.

www.medicinsk.forskning.se riktar sig till en bred allmänhet och ska, förutom kunskap om forskningens metoder, även ge perspektiv på och en inblick i hur dagens forskare resonerar. Ambitionen är därtill att aktuella områden, antingen inom forskarvärlden eller i samhällsdebatten, ska belysas genom artiklar och inlägg från såväl enskilda forskare som debattörer.

Ytterligare kommentarer om webbplatsen kan fås av:
Harriet Wallberg-Henriksson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet
08-546 442 74
Harriet.Wallberg-Henriksson@vr.se

www.medicinsk.forskning.se är ett samarbete mellan:
Cancerfonden
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet
Karolinska Institutet (KI)
Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet
Medicinsk-odontologiska fakulteten vid Umeå universitet
Veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet
Vetenskapsrådet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera