Tema

Umeforskare utvecklar medel mot sömnsjuka

En forskargrupp i Umeå har upptäckt ett potentiellt sätt att behandla afrikansk sömnsjuka, en dödlig sjukdom som har hittills huvudsakligen kunnat behandlas med en giftig arsenikförening.

Anders Hofer och Lars Thelander vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik har upptäckt att parasiten Trypanosoma brucei, som orsakar sjukdomen, är känslig mot glutaminanaloger som slår ut parasitens CTP-syntetas, ett för parasiten nödvändigt enzym (Hofer et al. (2001) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, 6412-6416). Umeforskarna har gjort försök på både odlade parasiter och trypanosominfekterade möss. Nu återstår kliniska försök innan medicinen kan användas på människor.

Ungefär en halv miljon människor i Afrika beräknas ha denna form av sömnsjuka, en sjukdom som alltid leder till döden om den inte behandlas. Det mest använda läkemedlet mot sömnsjuka är melarsoprol, en giftig arsenikförening. Ofta dör patienten av en melarsoprol-orsakad hjärninflammation. Det finns således ett stort behov av nya läkemedel.

Ytterligare upplysningar: Anders Hofer, 090-786 52 63, Anders.Hofer@medchem.umu.se
Lars Thelander, 090-786 67 42, Lars.Thelander@medchem.umu.se

Umeforskare utvecklar medel mot sömnsjuka

 lästid ~ 1 min