Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2001

Svenskt militärt ledarskap i Bosnien

Fredsfrämjande insatser är i dag ett högprioriterat område för det svenska försvaret och de erfarenheter som görs i samband med insatserna kommer att påverka ledarskapsutbildningen i Försvarsmakten. När svenska befäl och soldater tidigare gått in i FN-uppdrag har det varit som om de försvunnit in i en “svart låda” för att sedan komma ut i offentligheten igen efter ett halvår. Det är inte många som vet vad chefer och soldater varit med om.

Lars Andersson belyser i sin vid Stockholms universitet nyligen framlagda avhandling den militära ledarskapsutvecklingen i Sverige, Norge, USA och Israel men framför allt är studien en granskning av ledarskapet vid svenska fredsfrämjande insatser. Han har under fyra månader följt chefer och soldater i Bosnien. I två fallstudier beskrivs två svenska bataljoner med olika förutsättningar från ett inifrånperspektiv.

I analysen görs ett försök att med hjälp av socialisationsteori förstå den rollkonflikt som cheferna ställs inför när det verkligen gäller.

Lars Andersson är officer och ingår i Överbefälhavarens doktorandprogram med koppling till Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han arbetar med ledarskapsutveckling vid Försvarshögskolans Ledarskapsinstitution.


Avhandlingens titel: Militärt ledarskap – när det gäller. svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus.

Lars Andersson kan nås på tfn 0550-834 76 (hem), 070-20 43 039, nygatan@swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera